Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 04/8/2017, Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân huyện Cầu Kè đã tiến hành Đại hội Công đoàn cơ sở Nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Võ Hoàng Dũng – Huyện ủy viên- Bí thư chi bộ- Viện trưởng Viện KSND huyện Cầu Kè, cùng toàn thể các đoàn viên Công đoàn trong đơn vị.

Đ/c Trần Thanh Vân đọc diễn văn khai mạc
Đại hội đã nghe đồng chí Thạch Săm Át – Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2013 – 2017, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Viện KSND huyện Cầu Kè đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2013 – 2017 đề ra.
Hàng năm, Ban chấp hành Công đoàn đã phối hợp với Lãnh đạo đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, phát động các phong trào thi đua, thực hiện tốt Quy chế dân chủ… Công đoàn Viện KSND huyện luôn tích cực hưởng ứng các phong trào văn hóa, văn nghệ; tuyên truyền, vận động công chức và người lao động thực hiện nghiêm các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
Trong nhiệm kỳ vừa qua Công đoàn đã quan tâm, chăm lo đến đời sống của đoàn viên; tích cực vận động đoàn viên tham gia đầy đủ các phong trào do công đoàn cấp trên phát động. Về công tác phát triển Đảng và tổ chức công đoàn: Trong nhiệm kỳ qua đã kết nạp được 04 đoàn viên mới vào tổ chức công đoàn; giới thiệu cho Chi bộ 6 đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng kết nạp đảng, nâng số đảng viên trong chi bộ từ 6 lên 12 đồng chí.

Đ/c Võ Hoàng Dũng – Huyện ủy viên – Bí thư chi bộ phát biểu chỉ đạo
Đồng chí Võ Hoàng Dũng thay mặt Chi bộ đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Ban chấp hành, cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn Viện KSND huyện trong nhiệm kỳ 2013 – 2017. Đồng chí Bí thư cũng yêu cầu Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 cần phải năng động, sáng tạo hơn nữa trong tổ chức hoạt động của Công đoàn.
Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 03 đồng chí: đồng chí Thạch Săm Át – Chủ tịch, đồng chí Thái Thị Thể – Phó Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Hoài Linh – Ủy viên.
Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và bầu Đại biểu để tham dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

Ban chấp hành mới ra mắt
 ​Đại hội Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát huyện Cầu Kè nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã  thành công tốt đẹp và kết thúc trong cùng ngày.

Tác giả bài viết: Mộng Cầm – VKSND huyện Cầu Kè