Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Kế hoạch số 04 ngày 23/3/2017 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Trà Vinh về “Tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022, tiến tới Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2018-2023”, chiều ngày 05/9/2017, Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở khóa VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Đến dự và chỉ đạo Đại hội có: đồng chí Nguyễn Thị Vân Hằng – Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức, đồng chí Đoàn Phúc Linh – Ủy viên thường vụ Công đoàn viên chức. Đại diện Đảng ủy cơ sở có: đồng chí Lê Trai – Bí thư đảng ủy, cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát.

Quang cảnh đại hội
Đại hội đã nghe đồng chí Trần Hương Thủy – Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Công đoàn nhiệm kỳ 2013 – 2017.
Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự quan tâm, hướng dẫn nghiệp vụ của Công đoàn viên chức tỉnh và sự chỉ đạo của Đảng ủy cơ sở, Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhìn chung, các hoạt động và phong trào của Công đoàn đã bám sát Nghị quyết của cấp ủy Đảng, chương trình công tác của Công đoàn cấp trên và gắn với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Hàng năm, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp cùng Lãnh đạo Viện tổ chức Hội nghị cán bộ công chức và phát động phong trào thi đua, thực hiện Quy chế dân chủ…; Công đoàn cơ sở luôn hưởng ứng các phong trào văn nghệ, thể thao do Công đoàn cấp trên và Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát động…

Đ/c Trần Hương Thủy – Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở
Tại Đại hội, đồng chí Trần Thị Huyền Trân – Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã thông quá báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Công đoàn cơ sở khóaVII, nhiệm kỳ 2013 – 2017, Phương hướng hoạt động công đoàn khóa VIII, nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội đánh giá cao những thành tích mà Công đoàn cơ sở đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới nhằm phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức trong cơ quan, giúp đoàn viên an tâm công tác, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Đ/c Trần Thị Huyền Trân – Chủ tịch Công đoàn cơ sở
Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Vân Hằng – Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát trong nhiệm kỳ qua. Đồng  thời, đồng chí cũng đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới phải xác định rõ mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, chính quyền để thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đ/c Nguyễn Thị Vân Hằng – Phó Chủ tịch CĐVC phát biểu tại đại hội
Đại diện Đảng ủy cơ sở, đồng chí Lê Trai – Bí thư đảng ủy cũng biểu dương những thành tích mà Công đoàn cơ sở đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, và mong rằng, trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Công đoàn sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa vai trò đại diện của người lao động, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và lợi ích chính đáng của công chức và người lao động trong đơn vị, tuyên truyền giáo dục, vận động đội ngũ công chức và người lao động nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đ/c Lê Trai – Bí thư Đảng ủy phát biểu tại Đại hội
Đại hội cũng đã bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở khóa VIII, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 07 đồng chí; bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch; bầu 04 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Trà Vinh lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023 (trong đó có 01 đại biểu đương nhiệm) và 01 đại biểu dự khuyết.
Đồng chí Trần Thị Huyền Trân, tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn cơ sở khóa VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Đại hội đã thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 17 giờ cùng ngày.
Một số hình ảnh tại Đại hội:

Ban chấp hành CĐCS khóa VIII ra mắt tại Đại hội

Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn viên chức lần III ra mắt tại Đại hội

Đ/c Trần Thị Huyền Trân tặng quà cho đ/c Bùi Thanh HậnCác đại biểu đóng góp ý kiến tại Đại hội

Tác giả bài viết: Hoàng Trung – Phòng TK