Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Chiều ngày 25/9/2017, Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Thanh Sơn – Huyện ủy viên- Bí thư chi bộ- Q.Viện trưởng Viện KSND huyện Càng Long, cùng toàn thể các đoàn viên Công đoàn trong đơn vị.


Toàn cảnh đại hội

Tại Đại hội: đồng chí Nguyễn Văn Thương đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn, nhiệm kỳ 2013 – 2017 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022; tiến hành kiểm điểm Ban chấp hành, nhiệm kỳ 2013 – 2017.


Đ/c Nguyễn Văn Thương thông qua báo cáo

Đại hội đánh giá cao những thành tích mà Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2013-2017 đã đạt được và thẳng thắn nêu ra những hạn chế, tồn tại trong quá trình hoạt động. Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát đã hoạt động theo đúng Điều lệ, phối hợp cùng chính quyền bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động. Bên cạnh đó Công đoàn luôn đồng hành, chia sẻ những thuận lợi và khó khăn với Ban Lãnh đạo viện, giúp đoàn viên an tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao trong nhiệm kỳ qua.


Đ/c Trần Thanh Sơn phát biểu

Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 03 đồng chí. Sau phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành Công đoàn Viện kiểm sát nhiệm kỳ 2017-2022 đã bầu ra các chức danh sau: đồng chí Nguyễn Văn Thương – Chủ tịch; đồng chí Phạm Minh Lập – Ủy viên phụ trách kiểm tra; đồng chí Võ Thị Kim Liên – Ủy viên.


Ban chấp hành mới ra mắt, hạ quyết tâm

Đại hội cũng bầu đồng chí Nguyễn Văn Thương đại diện cho Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát tham dự Đại hội Công đoàn huyện Càng Long, nhiệm kỳ 2018-2023.
Tại Đại hội cũng đã biểu quyết các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2017-2022 với sự thống nhất  100%.

Tác giả bài viết: Huỳnh Thanh Huấn – VKS huyện Càng Long