Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện theo kế hoạch và chỉ tiêu nghiệp vụ kiểm sát năm 2017, vào ngày 28/11/2017 Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duyên Hải tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù 06 tháng cuối năm tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Duyên Hải.
Đoàn kiểm sát trực tiếp do đồng chí Nguyễn Tuấn Sĩ – Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duyên Hải làm trưởng đoàn, đồng chí Lê Anh Khoa Kiểm tra viên là thành viên. Phối hợp với đoàn kiểm sát còn có đồng chí Bùi Đức Bền – Phó trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã.

Tiếp đoàn kiểm sát có đồng chí Trần Văn Thảng – Phó trưởng Công an thị xã; Đ/c Dương Công Định – Đội trưởng Đội CSTHAHS – HTBVTP và đ/c Huỳnh Quốc Sự – Phó  Đội trưởng Đội CSTHAHS-HTBVTP Công an thị xã Duyên Hải.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Sĩ Thông qua quyết định và Kế hoạch kiểm tra

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đồng chí Dương Công Định – Đội trưởng Đội CSTHAHS – HTTP Công an thị xã báo cáo về tình hình công tác tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù, đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra các loại hồ sơ, sổ sách liên quan; trực tiếp gặp, hỏi người đang bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ.

Đồng chí Dương Công Định thông qua báo cáo trước đoàn kiểm tra.
Kết quả công tác kiểm sát từ ngày 01/06/2017 đến ngày 25/11/2017 cho thấy Nhà tạm giữ Công an thị xã Duyên Hải đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định như: Khi tiếp nhận người bị tạm giữ, tạm giam vào hoặc ra khỏi nơi giam giữ đều có kiểm tra các lệnh, Quyết định, có biên bản giao nhận người, danh, chỉ bản, khám sức khỏe, … Biên bản bắt, tạm giữ, tạm giam có ghi rõ ngày giờ bắt, lý do bắt, tạm giữ, tạm giam; Khi kiểm tra các buồng giam, giữ đảm bảo diện tích tối thiểu cho 01 người nằm là 2 m2; chế độ ăn uống đầy đủ và đúng quy định, người bị tạm giữ, tạm giam được học tập, được nhận quà tiếp tế của gia đình và được thăm khám khi có ốm đau,…
Quang cảnh toàn bộ cuộc kiểm sát trực tiếp

Sau khi kiểm sát và trao đổi ý kiến với đại diện ban pháp chế HĐND, đồng chí Nguyễn Tuấn Sĩ kết luận: trong 6 tháng cuối năm Nhà tạm giữ Công an thị xã Duyên Hải đã thực hiện đúng quy định trong công tác tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù: không có trường hợp nào quá hạn tạm giữ, tạm giam; không để xảy ra các trường hợp trốn, phạm tội mới hoặc vi phạm nội quy phải xử lý kỷ luật; trong buồng Tạm giữ, tạm giam có Nội quy nhà tạm giữ theo quy định; chế độ ăn uống, ở sinh hoạt, học tập được đảm bảo,… Nhìn chung, việc phân loại, quản lý và việc thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam đảm bảo đúng quy định. Đồng chí Nguyễn Tuấn Sĩ đánh gíá cao những mặt đã làm được của Nhà tạm giữ và mong rằng các đồng chí duy trì và phát huy hơn nữa những ưu điểm đã đạt được.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Sĩ  thông qua biên bản, kết luận kiểm sát

Thay mặt nhà tạm giữ, đồng chí Trần văn Thảng –  Phó trưởng công an thị xã Duyên Hải – chân thành tiếp thu các ý kiến đóng góp của đoàn kiểm sát, cám ơn sự quan tâm của Hội đồng nhân dân thị xã và hứa sẽ cố gắng phát huy hơn nữa những ưu điểm để có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2018.

Tác giả bài viết: Lê Anh Khoa- VKSND thị xã Duyên Hải