Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2017 vào ngày 29/11/2017 đến ngày 30/11/2017 Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duyên Hải đã thành lập Đoàn kiểm sát tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân thủ pháp luật trong Thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải.
Đoàn kiểm sát gồm có đồng chí: Nguyễn Tuấn Sĩ- Phó Viện trưởng- Trưởng đoàn; Thành viên gồm đồng chí Trương Thanh Hà – Kiểm sát viên và đồng chí Tăng Nguyễn Việt Thanh – Chuyên viên.
Về phía Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải gồm có: đồng chí Trần Vũ Linh – Chi cục trưởng; Đồng chí Ngô Văn Sỹ – Phó Chi cục trưởng cùng các Chấp hành viên trong đơn vị.
Tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Tuấn Sĩ – Phó Viện trưởng thông qua Quyết định số 170/QĐ-VKS, kế hoạch số 171/KH-VKS ngày 21/11/2017 về việc kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật Thi hành án dân sự trong việc đình chỉ Thi hành án.

Đ/c Nguyễn Tuấn Sĩ thông qua Quyết định, kế hoạch kiểm sát

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Tuấn Sĩ thông qua Quyết định, kế hoạch kiểm sát đồng chí Ngô Văn Sỹ – Phó Chi cục trưởng Chi cục thi hành án thị xã Duyên Hải đã báo cáo kết quả chấp hành pháp luật trong công tác Thi hành án dân sự nói chung và trong việc đình chỉ Thi hành án nói riêng cùng số liệu, hồ sơ, sổ sách phục vụ cho công tác kiểm sát.

Đ/c Ngô Văn Sỹ báo cáo kết quả tuân thủ pháp luật trong công tác THADS

Trên cơ sở báo cáo, đoàn đã tiến hành kiểm sát việc theo dõi, quản lý sổ sách, hồ sơ của từng Chấp hành viên, kiểm sát việc ban hành các Quyết định thi hành án và trình tự tổ chức thi hành, kiểm sát từng hồ sơ đình chỉ Thi hành án về căn cứ đình chỉ,thời gian ban hành Quyết định, việc thu phí Thi hành án, chứng từ thu, chi,…
Qua quá trình kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong việc đình chỉ Thi hành án Viện kiểm sát nhận thấy Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải đã chấp hành tốt quy định của pháp luật trong việc đình chỉ Thi hành án, Chấp hành viên theo dõi chặt chẽ hồ sơ, sổ sách. Công tác tống đạt Quyết định, xác minh điều kiệnThi hành án, bảng kê, chứng từ thu chi, các biên bản thỏa thuận của đương sự cơ bản đúng theo quy định. Trong quá trình kiểm sát về phía chi cục Thi hành án dân sự tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn kiểm sát làm việc, có báo cáo chi tiết số việc, tiền đình chỉ thi hành, lập danh sách các việc đình chỉ Thi hành, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, sổ sách,..

Kiểm sát viên trực tiếp kiểm sát hồ sơ

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc và hiệu quả, đoàn đã hoàn thành công tác kiểm sát trực tiếp theo đúng kế hoạch. Tại buổi công bố kết luận Đoàn kiểm sát ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải và hy vọng đơn vị sẽ duy trì và phát huy hơn nữa những ưu điểm đã đạt được.
Thay mặt đơn vị, đồng chí Trần Vũ Linh – Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải đã chân thành tiếp thu những ý kiến đóng góp của đoàn kiểm sát và hứa sẽ phát huy hơn nữa những ưu điểm trong thời gian tới góp phần nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thị xã.

Tác giả bài viết: Tăng Nguyễn Việt Thanh – VKS thị xã Duyên Hải