Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2017, vào ngày 05/12/2017 viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành phối hợp với Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Thành, trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự Quý IV/2017 tại Nhà tạm giữ Công an huyện Châu Thành.
Đoàn kiểm sát do đồng chí Diệp Quang Đô – Kiểm sát viên trung cấp, Viện trưởng làm trưởng đoàn; đ/c Trịnh Văn Thanh – Kiểm sát viên sơ cấp làm thành viên và cùng với đồng chí Đồng Ngọc Diễm Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Thành; đồng chí Võ Văn Thuận đại diện Ban pháp chế HĐND tham gia giám sát.
Tiếp đoàn kiểm sát có đồng chí Dương Thành Đô phó trưởng Công an huyện – Trưởng Nhà tạm giữ, đồng chí Nguyễn Bá Năm – Đội phó đội CSTHAHS-HTTP, cùng một số cán bộ làm công tác tạm giữ, tạm giam Công an huyện Châu Thành.

Đồng chí Diệp Quang Đô công bố Quyết định và kề hoạch trực tiếp kiểm sát

Thời điểm kiểm sát từ 01/09/2017 đến 28/11/2017.
Trưởng Nhà tạm giữ Công an huyện Châu Thành báo cáo bằng văn bản, đoàn đã đi vào trực tiếp kiểm sát hồ sơ, sổ thụ lý: Về sổ thụ lý có ghi chép rõ ràng, đúng cột mục không tẩy xóa, về số liệu tạm giữ tổng số 05 người; giải quyết chuyển tạm giam 05 người; tổng số người bị tạm giam: 27 người, đã giải quyết 07 người, còn 20 người; số phạm nhân đang chấp hành án tại Nhà tạm giữ 03 người.
Đoàn trực tiếp kiểm tra các phòng tạm giữ, tạm giam; tiếp xúc và hỏi người đang bị tạm giữ, tạm giam và người chấp hành án phạt tù. Kết quả cho thấy: Nhà tạm giữ Công an huyện Châu Thành đã thực hiện đúng quy định trong công tác quản lý hồ sơ, thủ tục đưa người vào tạm giữ, tạm giam; điều có khám sức khỏe ban đầu, không xảy ra các trường hợp tạm giữ, tạm giam quá hạn luật định. Việc quản lý, theo dõi người bị bắt, tạm giữ, tạm giam ra vào hàng ngày đều được cập nhật ghi chép đầy đủ; thực hiện tốt việc trich xuất bị can, bị cáo ra khỏi nơi giam giữ để hỏi cung, xét xử đều đảm bảo thủ tục theo quy định. không để xảy ra các trường hợp trốn, phạm tội mới hoặc vi phạm nội quy Nhà tạm giữ. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với người bị tạm giữ, tạm giam và người chấp hành án phạt tù như: chế độ ăn, chế độ mặc và cấp phát tư trang, diện tích chổ ở, sinh hoạt, khám chữa bệnh và chăm sóc y tế, chế độ thăm gặp, nhận quà, chế độ học tập, lao động… được Nhà tạm giữ thực hiện đúng theo quy định. Người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân chấp hành hình phạt tại Nhà tạm giữ có thực hiện tốt nội quy, quy chế Nhà tạm giữ, không có trường hợp nào khiếu nại, tố cáo về công tác tạm giữ, tạm giam của Nhà tạm giữ.

Quang cảnh cuộc kiểm sát
Đồng chí Diệp Quang Đô trực tiếp kiểm tra hồ sơ 

Kết thúc cuộc kiểm sát, đ/c Diệp Quang Đô đã phát biểu ghi nhận sự nỗ lực trong công tác tạm giữ, tạm giam của Nhà tạm giữ Công an huyện Châu Thành và đề nghị các đồng chí cần phát huy tốt hơn nữa trong thời gian tới.
Đồng chí Dương Thành Đô – Trưởng Nhà tạm giữ Công an huyện Châu Thành đã chân thành tiếp thu ý kiến của đoàn kiểm sát và tiếp tụ phát huy những ưu điểm để làm tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Hoàng Thanh Tâm – VKSND huyện Châu Thành