Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 09/01/2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Kiểm sát năm 2017 và triển khai Kế hoạch công tác năm 2018.
Đến dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, Công an, Tòa án, Thanh tra, Thi hành án dân sự, Sở tư pháp, cùng toàn thể lãnh đạo Viện kiểm sát hai cấp và các Kiểm sát viên trung cấp của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.
Đồng chí Phan Hoàng Hải – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh chủ trì Hội nghị.Quang cảnh hội nghị

Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt phương châm: “Đoàn kết, Đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Chất lượng, hiệu quả”, trong năm 2017 Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã triển khai nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, phấn đấu hoàn thành xuất sắc và vượt các chỉ tiêu đề ra, cụ thể như: trong lĩnh vực hình sự, kiểm sát 100% việc thụ lý, phân loại và giải quyết tố giác, tin báo tội phạm của các cơ quan có thẩm quyền; cơ quan điều tra đã giải quyết 95,1% các tố giác và tin báo tội phạm; kiểm sát 100% vụ án ngay từ khi khởi tố, tỷ lệ truy tố đúng thời hạn, đúng tội danh đạt 100%; tỷ lệ giải quyết án của Viện kiểm sát đạt 99,7%; chất lượng kháng nghị phúc thẩm đạt 100%… Trong lĩnh vực dân sự, chất lượng kháng nghị phúc thẩm ngang cấp đạt 100% (tăng 8,3% so với cùng kỳ), chủ động phối hợp với Tòa án tổ chức 55 phiên tòa rút kinh nghiệm (tăng 33 phiên tòa so với cùng kỳ)… Về kiểm sát hoạt động tư pháp, qua công tác kiểm sát, đã phát hiện ban hành 81 kháng nghị, kiến nghị (tăng 22,7%) yêu cầu cơ quan tư pháp khắc phục thiếu sót, vi phạm. Nhìn chung, chất lượng nội dung kiến nghị, kháng nghị được nâng cao, đảm bảo tính có căn cứ, tính xác thực nên được các cơ quan hữu quan tiếp thu, thực hiện nghiêm túc.

Đồng chí Trần Thị Huyền Trân – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo kết quả công tác thi đua – khen thưởng năm 2017 và thay mặt Ban lãnh đạo Viện phát động phong trào thi đua năm 2018.
Trong năm 2017, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng thưởng Cờ thi đua ngành; tặng cờ thi đua dẫn đầu khối cho 03 đơn vị: Viện kiểm sát Càng Long, Trà Cú và Phòng 9; tặng bằng khen cho 03 đơn vị có thành tích xuất sắc; tặng bằng khen Chiến sỹ thi đua ngành cho 01 đồng chí;…


Kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Hoàng Hải – Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh ghi nhận sự phấn đấu, nỗ lực của tất cả công chức, Kiểm sát viên VKSND hai cấp, đồng thời yêu cầu VKSND hai cấp cần bám sát Chỉ thị số 01 của Viện trưởng VKSND tối cao để triển khai thực hiện có hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2018.

Tác giả bài viết: Hoàng Trung – phòng Thống kê