Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Vào ngày 10/01/2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018.
Tham dự Hội nghị có đồng chí: Phan Hoàng Hải – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh; đồng chí Lê Trai – Phó Viện trưởng – Bí thư Đảng ủy; đồng chí Trần Thị Huyền Trân – Phó Viện trưởng – Chủ tịch Công đoàn cơ sở, cùng toàn thể công chức và người lao động trong đơn vị.Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, công chức và người lao động đã được nghe đồng chí Bùi Thanh Hận- Chánh văn phòng, báo cáo tóm tắt kết quả công tác Kiểm sát năm 2017 và triển khai kế hoạch công tác năm 2018; đồng chí Trần Thị Huyền Trân báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức và kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan năm 2017; báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và Viện trưởng trong năm 2017.


Đồng chí Bùi Thanh Hận

Đại diện Ban thanh tra nhân dân đồng chí Trần Phương Đông  báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong năm 2017 và chương trình hoạt động trong năm 2018.
Hội nghị cán bộ công chức lần này đã bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2020 gồm 03 đồng chí: Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Mỹ Phượng và Trần Thị Vẹn.
Đồng chí Lê Thị Bảo Khuyên – Phó Chánh văn phòng báo cáo thu chi tài chính của cơ quan, của Công đoàn trong năm 2017 và những ý kiến đóng góp về Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề ra những chỉ tiêu cụ thể cần đạt được trong năm 2018 như sau: Phấn đấu 100% cán bộ công chức được học tập các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Ngành và của Công đoàn cấp trên; 100% công chức đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó 15% đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; phấn đấu Đảng bộ VKS tỉnh đạt trong sạch vững mạnh; Tập thể cơ quan đạt thành tích Cờ thi đua ngành; Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu Vững mạnh, 100% tổ Công đoàn đạt Vững mạnh; nghiêm túc thực hiện Quy chế dân chủ cơ quan, quy chế phối hợp hoạt động giữa Thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn…
Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng thưởng Cờ thi đua ngành; tặng cờ thi đua dẫn đầu khối cho 03 đơn vị: Viện kiểm sát Càng Long, Trà Cú và Phòng 9; tặng bằng khen cho 03 đơn vị có thành tích xuất sắc; tặng bằng khen Chiến sỹ thi đua ngành cho 01 đồng chí;…


Đồng chí Trần Thị Huyền Trân

Tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Huyền Trân – Chủ tịch công đoàn cơ sở đã phát động phong trào thi đua yêu nước, toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị đã nhiệt tình hưởng ứng và đăng ký hạ quyết tâm thực hiện đạt thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.


Đồng chí Phan Hoàng Hải

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Hoàng Hải – Viện trưởng đã ghi nhận và biểu dương kết quả mà tất cả công chức và người lao động Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đạt được trong năm 2017, đồng thời mong rằng toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị sẽ đoàn kết, nhất trí, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức đề ra trong năm 2018.

Tác giả bài viết: Hoàng Trung- phòng thống kê