Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
Thực hiện theo hướng dẫn số 10 ngày 12/01/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh và chỉ tiêu nghiệp vụ năm 2018,vào ngày 02/3/2018 Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duyên Hải tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và kiểm sát thi hành án phạt tù Quý I tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Duyên Hải.
Đoàn kiểm sát trực tiếp do đồng chí Nguyễn Tuấn Sĩ – Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duyên Hải làm trưởng đoàn, đồng chí Trương Thanh Hà Kiểm sát viên và đồng chí Lê Anh Khoa Kiểm tra viên là thành viên. Tiếp đoàn kiểm sát có đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Phó trưởng Công an thị xã; Đ/c Dương Công Định -Đội trưởng Đội CSTHAHS-HTTP và đ/c Huỳnh Quốc Sự – Phó  Đội trưởng Đội CSTHAHS-HTTP Công an thị xã Duyên Hải.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Sĩ Thông qua quyết định và Kế hoạch kiểm sát
Tại buổi làm việc, sau khi nghe đồng chí Huỳnh Quốc Sự – Phó  Đội trưởng Đội CSTHAHS-HTTP Công an thị xã Duyên Hải báo cáo công tác tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Duyên Hải từ ngày 25/11/2017 đến ngày 25/02/2018, đoàn đã tiến hành kiểm tra các loại hồ sơ, sổ sách liên quan; trực tiếp gặp, hỏi người đang bị tạm giữ, tạm giam tại và người đang chấp hành án tại Nhà tạm giữ.
Đồng chí Huỳnh Quốc Sự thông qua báo cáo trước đoàn kiểm tra.
Kết quả công tác kiểm sát cho thấy: Nhà tạm giữ Công an thị xã Duyên Hải đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo những quy định mới của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam như: Khi tiếp nhận người bị tạm giữ, tạm giam vào hoặc ra khỏi nơi giam giữ đều có kiểm tra thông tin người bị tam giữ, tạm giam, kiểm tra các lệnh, Quyết định của người có thẩm quyền; có biên bản giao nhận người; lậpdanh, chỉ bản, khám sức khỏe, …Biên bản bắt, tạm giữ, tạm giam có ghi rõ ngày giờ bắt, lý do bắt, tạm giữ, tạm giam; Các chế độ về ăn, ở, sinh hoạt và chăm sóc y tế đều được đảm bảo, việc phân loại để tạm giữ, tạm giam đúng theo quy định tại điều 18 của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam. Nhà tạm giữ có tổ chức cho người thân trong gia đình thăm gặp can phạm, có phân công cán bộ làm công tác quản lý lưu ký đầy đủ. Khi kiểm tra các buồng giam, giữ đảm bảo diện tích tối thiểu cho 01 người nằm là 2 m2;Người bị tạm giữ, tạm giam được làm công tác giáo dục thường xuyên, được giải thích rõ quyền và nghĩa vụ, được nghe đài phát thành, đọc báo địa phương,…
Quang cảnh toàn bộ cuộc kiểm sát trực tiếp
Sau khi kiểm tra hồ sơ, sổ sách và trực tiếp kiểm sát các buồng giam, giữ, đồng chí Nguyễn Tuấn Sĩ kết luận: trong quý I năm 2018 Nhà tạm giữ Công an thị xã Duyên Hải đã thực hiện đúng quy định trong công tác tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù: không có trường hợp nào quá hạn tạm giữ, tạm giam; không để xảy ra các trường hợp trốn, phạm tội mới hoặc vi phạm nội quy phải xử lý kỷ luật; trong buồng tạm giữ, tạm giam có Nội quy nhà tạm giữ và hướng dẫn trợ giúp pháp lý theo quy định; chế độ ăn uống, ở sinh hoạt, học tập được đảm bảo,… Đồng chí Nguyễn Tuấn Sĩ đánh gíá cao những mặt đã làm được của Nhà tạm giữ, mong rằng các đồng chí duy trì và phát huy hơn nữa những ưu điểm đã đạt được. Tuy nhiên, đồng chí Sĩ cũng nhắc nhở cán bộ của Nhà tạm giữ nên thường xuyên cập nhật các văn bản mới để có thể áp dụng đúng và đẩy đủ các quy định về tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.
Đồng chí Nguyễn Tuấn Sĩ  thông qua biên bản cuộc kiểm sát

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng tiếp thu ý kiến đóng góp của đoàn kiểm sát 
Thay mặt nhà tạm giữ, đồng chí Nguyễn Văn Dũng– Phó trưởng Công an thị xã Duyên Hải chân thành tiếp thu các ý kiến đóng góp của đoàn kiểm sát, hứa sẽ phát huy hơn nữa các mặt đã đạt được để có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2018.Đồng thời, sẽ chỉ đạo các cán bộ của Nhà tạm giữ thường xuyên theo dõi, cập nhật văn bản có liên quan để đảm bảo thực hiện đúng các chế độ quản lý giam giữ và thi hành án hình sự theo quy định của pháp luật.

Tác giả bài viết: Lê Anh Khoa – VKSND thị xã Duyên Hải