Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện kế hoạch kiểm sát trực tiếp Nhà Tạm giữ Công an huyện Cầu Ngang quý 1 năm 2018, ngày 01/3/2018 Đoàn kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Ngang đã tiến hành làm việc tại Nhà tạm giữ Công an huyện Cầu Ngang.
Đoàn kiểm sát do đồng chí Võ Thanh Tường – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn, cùng các đồng chí Kiểm sát viên, Kiểm tra viên của đơn vị. Tiếp Đoàn kiểm sát có đồng chí Trần Văn Tuấn – Trưởng Nhà tạm giữ Công an huyện Cầu Ngang, đồng chí Đoàn Văn Phương – Phó Đội trưởng.

Hình ảnh: Đoàn kiểm sát làm việc

Sau khi nghe báo cáo và kết quả kiểm sát thực tế nhận thấy: Nhà Tạm giữ Công an huyện Cầu Ngang đã chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về công tác tạm giữ, tạm giam; việc đưa người vào tạm giữ, tạm giam đều có căn cứ, đúng pháp luật; chế độ ăn, ở, khám chữa bệnh, thăm gặp được thực hiện tốt, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 Nhà Tạm giữ đã thực hiện đầy đủ các chế độ của người bị tạm giữ, tạm giam góp phần thể hiện chính sách của Nhà nước ta.
Ngoài ra, Đoàn kiểm sát cũng đã trực tiếp kiểm tra các buồng tạm giam và gặp, hỏi người bị tạm giữ, tạm giam, qua đó không có trường hợp nào bị bức cung, nhục hình hay bị xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, tạm giam.


Hình ảnh: Đoàn kiểm sát gặp hỏi người bị tạm giữ, tạm giam

Kết thúc buổi làm việc, thay mặt Đoàn kiểm sát đồng chí Võ Thanh Tường đánh giá cao những kết quả đạt được của Nhà Tạm giữ Công an huyện Cầu Ngang trong quý 1 năm 2018, đồng thời yêu cầu các đồng chí cần tiếp tục phát huy hơn nữa trong thời gian tới.
Đồng chí Trần Văn Tuấn – Trưởng Nhà Tạm giữ chân thành tiếp thu những ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm sát, thời gian tới sẽ chỉ đạo chặt chẽ để công tác tạm giữ, tạm giam ngày càng tốt hơn.

Tác giả bài viết: Từ Đức Thắng – Viện KSND huyện Cầu Ngang