Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 11/7/2018 Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cầu Kè theo Quyết định số 1090 và Kế hoạch số 1091 ngày 29/6/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè.
Đoàn kiểm sát do đồng chí Kim Hua – Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn, đồng chí Nguyễn Hoài Linh, Võ Quốc Toàn là thành viên.
Sau khi nghe đồng chí Lê Văn Nhỏ, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cầu Kè báo cáo kết quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố từ ngày 01/12/2017 đến ngày 15/6/2018. Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách.

Đoàn kiểm sát tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách về việc tiếp nhận và giải quyết nguồn tin về tội phạm

Qua kiểm tra, đối chiếu số liệu Đoàn kiểm sát nhận thấy Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cầu Kè thực hiện tốt việc phân loại nguồn tin tiếp nhận ban đầu đúng theo quy định tại Điều 144 Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 3 Thông tư liên tịch số: 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 02/8/2013 về việc hướng dẫn thi hành quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố (Nay là Thông tư liên tịch số: 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017). Các hồ sơ có đầy đủ kế hoạch xác minh theo đúng quy định tại Điều 15 Quyết định số: 1319/QĐ-BCA-C41 ngày 20/3/2015 của Bộ Công an. Cơ quan điều tra kịp thời trao đổi những khó khăn, vướng mắt phát sinh trong quá trình giải quyết nguồn tin về tội phạm, đảm bảo việc giải quyết đúng theo quy định tại Điều 147 Bộ luật Tố tụng hình sự, Điều 9 và Điều 11 Thông tư liên tịch số: 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017.
Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, Đoàn cũng đã chỉ ra  một số tồn tại trong công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo của Cơ quan điều tra như: sổ tiếp nhận chưa ghi đầy đủ nội dung thông tin vụ việc, một số ít tin báo phải kéo dài thời hạn giải quyết.
Qua buổi làm việc, Đoàn kiểm sát đã giúp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cầu Kè nhận ra những tồn tại, thiếu sót để khắc phục sữa chữa, đồng thời phát huy những kết quả đạt được nhằm thực hiện tốt hơn công tác xử lý nguồn tin trong thời gian tới, góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoài Linh – Viện KSND huyện Cầu Kè