Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2018, ngày 29/6/2018 viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác Thi hành án hình sự tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Châu Thành.
Đoàn kiểm sát do đồng chí Diệp Quang Đô – Viện trưởng làm trưởng đoàn;  đ/c Trịnh Văn Thanh – Kiểm sát viên làm thành viên. Tại buổi làm việc, đồng chí Diệp Quang Đô đã phát biểu mục đích, yêu cầu của cuộc kiểm sát và công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát.

Đồng chí Diệp Quang Đô công bố Quyết định và kề hoạch trực tiếp kiểm sát

Thời điểm kiểm sát từ 01/12/2017 đến 29/6/2018.
Sau khi nghe lãnh đạo Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Châu Thành báo cáo, đoàn kiểm sát tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách và nhận thấy Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Châu Thành đã thực hiện tốt việc lập đầy đủ các loại sổ thụ lý, ghi chép đầy đủ, rõ ràng; việc trích xuất, tiếp nhận, lập hồ sơ quản lý người đang chấp hành án đúng thủ tục, trình tự theo quy định của luật thi hành án hình sự.
Việc bàn giao hồ sơ, quyết định thi hành án treo của Cơ quan Tòa án và cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện đến UBND xã kịp thời, đầy đủ. Thực hiện tốt việc kiểm tra hướng dẫn, quản lý người bị kết án phạt tù được hưởng án treo đúng quy định của pháp luật, có đánh giá, nhận xét, xếp loại đối với người chấp hành án phạt tù tại nhà tạm giữ, không có phạm nhân nào vi phạm kỷ luật.

Quang cảnh cuộc kiểm sát

Đồng chí Trịnh Văn Thanh trực tiếp kiểm tra hồ sơ

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – đại điện lãnh đạo Cơ quan THAHS huyện Châu Thành đã chân thành tiếp thu các ý kiến của đoàn kiểm sát và hứa sẽ làm tốt hơn nữa công tác thi hành án hình sự nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Hoàng Thanh Tâm – VKSND huyện Châu Thành