Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Quyết định trực tiếp kiểm sát số: 101/QĐ-VKS, ngày 15/5/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Cú, ngày 19/7/2018 Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Cú công bố kết luận trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong thi hành án dân sự đối với Chi cục thi hành án dân sự huyện Trà Cú.
Đ/c Trầm Văn Mừng thông qua kết luận

Đến tham dự buổi công bố kết luận về phía Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Cú gồm có đồng chí: Trầm Văn Mừng – Phó Viện trưởng, trưởng đoàn kiểm sát, đồng chí Kim Mau – Kiểm sát viên, thành viên; về phía Chi cục thi hành án dân sự có đồng chí: Ông Văn Lời – Chi cục trưởng cùng toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị.
Trước đó từ ngày 05/6/2018 đến ngày 03/7/2018 Đoàn kiểm sát do đồng chí Trầm Văn Mừng – Phó Viện trưởng, trưởng đoàn cùng đồng chí Kim Mau – Kiểm sát viên, thành viên đã trực tiếp kiểm sát Chi cục thi hành án dân sự huyện Trà Cú. Đến ngày 19/7/2018 Đoàn công bố kết luận, cụ thể như sau:
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Cục thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Trà Cú, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự huyện Trà Cú cùng sự hỗ trợ, phối hợp của các ngành hữu quan nên trong thời gian từ ngày 01/5/2017 đến ngày 30/5/2018 Chi cục thi hành án dân sự huyện đã tổ chức xác minh phân loại án để đưa lượng án ra thi hành đạt tỉ lệ 56% (số việc giải quyết thi hành xong, đình chỉ, ủy thác: 591việc/số việc có điều kiện thi hành 1.049 việc); số tiền có điều kiện thi hành đạt tỉ lệ 12,8% (số tiền giải quyết xong, đình chỉ, ủy thác: 4.303.420.000đ/số tiền có điều kiện 33.386.086.000đ).
Về sổ sách, hồ sơ phân loại thi hành án và công tác thu, chi tiền thi hành án: Có mở số theo dõi, lưu trữ hồ sơ đầy đủ, rõ ràng phục vụ tốt cho yêu cầu của kế hoạch kiểm sát. Về hoạt động thi hành án: Khi được phân công thụ lý án, các chấp hành viên có tổ chức xác minh, phân loại và đưa lượng án ra giải quyết đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, để công tác thi hành án dân sự đạt kết quả tốt hơn nữa trong thời gian tới Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Cú kiến nghị Chi cục thi hành dân sự huyện Trà Cú cần phải khắc phục, rút kinh nghiệm những thiếu sót, hạn chế như:
Thứ nhất, khi giao, nhận trực tiếp bản án, quyết định của Tòa án phải vào sổ giao nhận và có chữ ký của hai bên; trường hợp nhận bản án, quyết định và tài liệu có liên quan bằng đường bưu điện thì cơ quan thi hành án dân sự phải thông báo bằng văn bản cho Tòa án biết;
Thứ hai, tiến hành xác minh 20 việc chưa xác minh phân loại án để có căn cứ phân loại án có điều kiện hay chưa điều kiện;
Thứ ba, xác minh định kỳ lại 10 việc án chưa có điều kiện theo đúng quy định;
Thứ tư, thông báo bằng văn bản về kết quả xác minh án chưa điều kiện 04 việc cho người được thi hành án.

Đ/c Ông Văn Lời phát biều ý kiến tiếp thu

Đồng chí: Ông Văn Lời – Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Trà Cú chân thành cảm ơn và tiếp thu ý kiến kết luận trực tiếp kiểm sát của Viện kiểm sát, đồng thời sẽ sớm tổ chức chỉ đạo chấp hành viên thực hiện tốt những kiến nghị nêu trên để công tác thi hành án đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Tác giả bài viết: Kim Sum – KSV VKSND huyện Trà Cú.