Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2018, ngày 20/7/2018 viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành.
Đoàn kiểm sát do đồng chí Diệp Quang Đô – Viện trưởng làm trưởng đoàn; đ/c Nguyễn Văn Tươi – Kiểm sát viên làm thành viên.
Tiếp đoàn kiểm sát có lãnh đạo Cơ quan cãnh sát điều tra, lãnh đạo đội cảnh sát điều tra tổng hợp, cùng một số điều tra viên và cán bộ Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành.

Đồng chí Diệp Quang Đô công bố Quyết định và kề hoạch trực tiếp kiểm sát

Thời điểm kiểm sát từ 30/6/2017 đến 15/7/2018.
Sau khi nghe đồng chí Dương Minh Phúc – đại diện Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành báo cáo, đoàn đã đi vào trực tiếp kiểm sát hồ sơ, sổ sách: Cơ quan điều tra đã thụ lý 85 tố giác, tin báo về tội phạm, đã giải quyết được 77 tố giác, tin báo về tội phạm (khởi tố 59 tin, không khởi tố 18 tin). Sau khi kiểm tra hồ sơ, sổ sách kết quả cho thấy: Cơ quan điều tra có lập sổ theo dõi tin báo, tố giác về tội phạm đúng quy định; khi thụ lý tin báo đều có lập kế hoạch xác minh đầy đủ và luôn tích cực phối hợp cùng Viện kiểm sát để đưa ra hướng giải quyết đối với các tin báo phức tạp. Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế như trong quá trình tiếp nhận và giải quyết nguồn tin về tội phạm vẫn còn vi phạm thời hạn kiểm tra xác minh giải quyết tin báo.

Quang cảnh cuộc kiểm sát
Đ/c Nguyễn Văn Tươi trực tiếp kiểm tra hồ sơ

Kết thúc cuộc kiểm sát, đ/c Diệp Quang Đô đã phát biểu ghi nhận sự nỗ lực trong công tác tiếp nhận và giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm của Công an huyện Châu Thành và yêu cầu các đồng chí cần phải khắc phục ngay các hạn chế nêu trên để làm tốt hơn nữa trong thời gian tới.
Lãnh đạo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành đã chân thành tiếp thu ý kiến của đoàn kiểm sát và hứa sẽ khắc phục ngay những hạn chế để làm tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Hoàng Thanh Tâm – VKSND huyện Châu Thành