Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2018, căn cứ Quyết định số 1217/QĐ-VKS-HS và Kế hoạch số 1218/KH-VKS-HS ngày 25/7/2018 của Viện trưởng Viện KSND huyện Cầu Kè. Ngày 09/8/2018, Đoàn kiểm sát của Viện KSND huyện Cầu Kè do đồng chí Kim Hua – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại Cơ quan Thi hành án hình sự – Công an huyện Cầu Kè thời điểm từ ngày 01/12/2017 đến ngày 31/7/2018.
Tiếp đoàn kiểm sát có đồng chí Võ Hoàng Tuấn – Thủ trưởng Cơ quan THAHS Công an huyện, đồng chí Thạch Minh Kha – Phó thủ trưởng Cơ quan THAHS cùng một số cán bộ nghiệp vụ.
Sau khi đồng chí Kim Hua công bố Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát, đồng chí Thạch Minh Kha đã báo cáo kết quả công tác THAHS từ ngày 01/12/2017 đến ngày 31/7/2018, sau đó Đoàn tiến hành kiểm tra sổ sách, tài liệu và các hồ sơ.

Đồng chí Kim Hua công bố Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát

Đoàn kiểm sát đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Cơ quan THAHS – Công an huyện trong thời gian qua, thực hiện tốt việc lập, mở sổ theo dõi và ghi chép đầy đủ các cột mục như: Sổ theo dõi thi hành án phạt tù có thời hạn, sổ theo dõi thi hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo, sổ theo dõi chuyển thi hành án phạt tù,… Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ công tác thi hành án hình sự đối với Công an xã để tham mưu cho UBND các xã trong việc quản lý, theo dõi, giám sát và giáo dục người bị kết án phạt tù nhưng cho hưởng án treo. Mặt khác, khi tiếp nhận phạm nhân vào chấp hành án tại Nhà tạm giữ thì Cơ quan THAHS đều thực hiện tốt việc thông báo cho Tòa án đã ra Quyết định thi hành án, thân nhân người bị kết án nơi chấp hành án theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 26 Luật thi hành án hình sự. Công tác lập hồ sơ đề nghị Tòa án rút ngắn thời gian thử thách, giảm thời hạn chấp hành án cho người bị kết án có đủ điều kiện, công tác cấp giấy chứng nhận xong án phạt được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, đối với các trường hợp bị kết án hình phạt tù đang tại ngoại, cơ quan Thi hành án đã vận động, thuyết phục người chấp hành án tự giác thi hành án theo đúng quy định.

Thành viện Đoàn kiểm sát tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách

Bên cạnh những mặt đã làm được thì vẫn còn những hạn chế, vi phạm như: Các hồ sơ thi hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo UBND cấp xã chưa bổ sung đầy đủ mặc dù trước đây Viện KSND huyện khi trực tiếp kiểm sát đã nhắc nhở. Cụ thể: thiếu Quyết định rút ngắn thời gian thử thách của án treo, Quyết định và kế hoạch kiểm sát trực tiếp của Viện KSND huyện, chưa thực hiện báo cáo định kỳ hành quý,… vi phạm Điều 63, Điều 68 Luật Thi hành án hình sự.
Kết thúc cuộc kiểm sát, Viện KSND huyện Cầu Kè ban hành kết luận bằng văn bản yêu cầu Cơ THAHS Công an huyện khắc phục các vi phạm và thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát. Nhìn chung, công tác THAHS của Cơ quan THAHS – Công an huyện đã bảo đảm thực hiện nghiêm túc, ngày càng đi vào nề nếp. Nhằm tăng cường hơn nữa chất lượng của công tác này, Viện KSND huyện Cầu Kè đã kiểm sát chặt chẽ việc tuân theo pháp luật trong công tác THAHS của Cơ quan Thi hành án hình sự – Công an huyện, cũng như UBND các xã, Tòa án nhân dân trong khâu công tác này, kịp thời phát hiện các vi phạm và có tác động kịp thời, hiệu quả, đúng quy định.

Tác giả bài viết: Mộng Cầm – VKSND huyện Cầu Kè.