Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2018, vào ngày 20/8/2018, Viện kiểm sát nhân dân huyện Duyên Hải đã thành lập đoàn kiểm sát tiến hành phúc tra việc thực hiện kiến nghị tại Cục thi hành án dân sự huyện Duyên Hải.
Thành phần đoàn phúc tra gồm: Đồng chí Hà Văn Phúc, chức vụ:Phó Viện Trưởng – Trưởng đoàn; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyền – Kiểm sát viên làm thành viên.
Tiếp đoàn có đồng chí Trương Thanh Hưng – Chi cục trưởng chi cục thi hành án dân sự huyện Duyên Hải, cùng các Chấp hành viên.
Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe đồng chí Trương Thanh Hưng – Chi cục trưởng thông qua báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Duyên Hải như sau: Việc thực hiện Kiến nghị số 01 ngày 30/3/2018 thì đồng chí Chi cục trưởng đã tiến hành họp đơn vị để uốn nắn, chỉ đạo các Chấp hành viên khắc phục vi phạm trong việc xác minh điều kiện thi hành án đối với 03 việc chưa đúng và đã khắc phục xong.
Sau khi nghe báo cáo thì đoàn đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách, tài liệu liên quan đến kết quả khắc phục các vi phạm, tồn tại mà Viện kiểm sát đã kiến nghị.

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Tuyền thông qua biên bản cuộc phúc tra

Qua buổi phúc tra, đồng chí Hà Văn Phúc thay mặt đoàn ghi nhận kết quả thực hiện kiến nghị của Viện kiểm sát tại Chi cục thi hành án dân huyện Duyên Hải đúng theo nội dung kiến nghị và yêu cầu Chi cục thi hành án dân sự huyện Duyên Hải trong thời gian tới phải làm tốt hơn nữa để công tác thi hành án dân sự ngày càng đạt chất lượng và hiệu quả cao.

Tác giả bài viết: Huỳnh Minh Phụng – VKSND huyện Duyên Hải