Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Vào ngày 31/8/2018, Phòng kiểm sát thi hành án dân sự (Phòng 11) do Kiểm sát viên Huỳnh Minh Thuyên kiểm sát việc bán đấu giá tài sản do Công ty Trách nhiệm hữu hạn bán đấu giá tài sản Trà Vinh tổ chức thực hiện.Đại diện Cục thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh có ông Nguyễn Văn Dương – chấp hành viên tham gia cuộc bán đấu giá.
Quang cảnh bán đấu giá

Căn cứ hợp đồng bán đấu giá tài sản số: 139/HĐ-ĐG/2018 ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn bán đấu giá tài sản Trà Vinh ký kết với Cục thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh. Tài sản bán đấu giá gồm: Quyền sử dụng đất số: 1025, tờ bản đồ số 16, diện tích 230,5 mét vuông và nhà ở cất trên thửa đất số 1025 đất tọa lạc tại ấp Bến Chuối, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Giá khởi điểm là 378.970.000 đồng.

Kiểm sát viên kiểm sát bán đấu giá

Kết quả phiên đấu giá đối với tài sản trên được thực hiện qua ba vòng đấu công khai, liên tục và Hồ Thị Hồng Nhung có mức trả giá cao nhất là 386.500.000 đồng đã mua được tài sản.
Trong quá trình đấu giá, đấu giá viên của Công ty Trách nhiệm hữu hạn bán đấu giá tài sản Trà Vinh đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục và các quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016.

Tác giả bài viết: Hồng Duyên- Phòng 11