Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện theo Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2018, ngày 30/8/2018 Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Cú tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và công tác thi hành án hình sự tại Công an huyện Trà Cú.
Đ/c Trầm Văn Mừng công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát

Đoàn kiểm sát do đồng chí: Trầm Văn Mừng – Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn, cùng Kiểm sát viên và đồng chí Lâm Văn Hồng – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trà Cú. Tiếp đoàn kiểm sát có đồng chí: Trương Văn Sáu, Phó Trưởng Công an huyện – Trưởng Nhà tạm giữ, đ/c Nhan Hùng Linh – Phó thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự, cùng một số cán bộ công tác trong đơn vị.
Sau khi nghe đơn vị báo cáo (số liệu về giam giữ từ ngày 01/12/2017 đến ngày 29/08/2018 và thi hành án từ ngày 29/5/2018 đến 29/8/2018), Đoàn đã đi vào kiểm sát trực tiếp hồ sơ, sổ sách và trực tiếp kiểm tra các phòng tạm giữ, tạm giam; tiếp xúc và hỏi người đang bị tạm giữ, tạm giam, kết quả cho thấy: Nhà tạm giữ Công an huyện Trà Cú có chuẩn bị báo cáo đầy đủ theo nội dung yêu cầu trong Kế hoạch của Đoàn kiểm sát; Thực hiện đúng quy định trong công tác quản lý hồ sơ, thủ tục đưa người vào tạm giữ, tạm giam; Không xảy ra các trường hợp giam, giữ người quá hạn luật định. Quản lý, theo dõi người bị bắt tạm giữ, tạm giam ra vào hàng ngày đều được cập nhật ghi chép đầy đủ; Không để xảy ra các trường hợp trốn, phạm tội mới hoặc vi phạm nội quy phải xử lý kỷ luật; Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người bị tạm giữ, tạm giam và người chấp hành án phạt tù như chế độ ăn, chế độ mặc và cấp phát tư trang, chế độ ở, sinh hoạt, khám chữa bệnh và chăm sóc y tế, chế độ thăm gặp, nhận quà, chế độ học tập, lao động… .

Đ/c Trương Văn Sáu báo cáo với Đoàn kiểm sát

Đ/c Trầm Văn Mừng phát biểu kết luận

Kết luận cuộc kiểm sát, đ/c Trầm Văn Mừng đã biểu dương kết quả đã đạt được và đề nghị Nhà tạm giữ và Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện trong thời gian tới cần phát huy hơn nữa những mặt làm được. Đồng chí Trương Văn Sáu chân thành tiếp thu và hứa sẽ tiếp tục phát huy những ưu điểm, cố gắng thực hiện tốt hơn nữa quy định về giam, giữ và thi hành án hình sự trong thời gian tới./.

Tác giả bài viết: Kim Sum – VKSND huyện Trà Cú.