Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 23/11/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính”và Kế hoạch số 12/ KH-VKS ngày 19/01/2018 về công tác kiểm sát năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh, ngày 06/8/2018 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh đã công bố Quyết định kiểm sát trực tiếp tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh.
Đồng chí Nguyễn Văn Tài – Trưởng đoàn công bố Quyết định kiểm sát trực tiếp

Đoàn kiểm sát do đồng chí:  Nguyễn văn Tài – Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn. Tiếp đoàn kiểm sát có đồng chí: Đặng Văn Hưởng – Chi cục trưởng cùngcông chứcChi cục thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh.

Đồng Chí Đặng Văn Hưởng báo cáo công tác thi hành án theo yêu cầu kiểm sát

Công tác kiểm sát thi hành án tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Trà Vinhtừ ngày 01/10/2017 đến 31/7/2018 đã tổ chức thi hành xong 1.028 việc với số tiền 43.014.741.000 đồngviệc;tổ chức cưỡng chế những việc có điều kiện thi hành, giao tài sản, bán đấu giá tài sản là 31 việc;xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án là 20 việc với số tiền57.534.000 đồng.Tuy nhiên, quá trình thực hiện Luật thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành, Chi cục thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh  còn một số hạn chế như:Chậm cưỡng chế thi hành án những việc có điều kiện thi hành,  không tiến hành chi tiền theo tỷ lệ cùng hàng ưu tiên sau khi bán đấu giá tài sản…

Kiểm sát viên, Kiểm tra viên kiểm sát hồ sơ thi hành án

Nguyên nhân:Việckiểm tra đôn đốc của Lãnh đạo đơn vị đôi lúc chưa kịp thời, số việc thi hành án nhiều nhưng biên chế ít chưa đáp ứng yêu cầu, tài sản của người phải thi hành án quá lớn so với số tiền còn phải thi hành án, kết thúc cuộc kiểm sát trực tiếp Viện kiểm sát thành phố Trà Vinh kiến nghị Chi cục thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh khắc phục các hạn chế nêu trên và được chấp nhận đồng thờiChi cục thi hành án dân sự thành phố Trà Vinhđã đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới./.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Bé Em – VKSND TP. Trà Vinh