Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2018 và Quyết định kiểm sát trực tiếp số 277/QĐ-VKS-THADS ngày 12/9/2018 của VKSND huyện Càng Long. Từ ngày 02/10/2018 đến ngày 12/11/2018 Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Càng Long.
Đoàn kiểm sát gồm có đồng chí Nguyễn Văn Thương – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí Phạm Minh Lập –  KSV thành viên. Tiếp Đoàn kiểm sát có đồng chí Nguyễn Văn Huệ- Chi cục trưởng và các Phó Chi cục trưởng, Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Càng Long.
Đoàn đã nghe đồng chí Huỳnh Chung Phương- Phó Chi cục trưởng báo cáo kết quả tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự trong thời gian từ ngày 01/10/2017 đến ngày 30/9/2018. Trên cơ sở báo cáo, Viện kiểm sát tiến hành kiểm sát việc theo dõi, quản lý các loại hồ sơ của từng Chấp hành viên, kiểm sát việc ra các quyết định thi hành án và trình tự tổ chức thi hành, việc phân loại điều kiện thi hành án, việc ra quyết định chưa có điều kiện thi hành án, hoãn, đình chỉ, tạm đình chỉ, việc kê biên, xét miễn giảm thi hành án…


Đ/c Nguyễn Văn Thương 
công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm sát
Các đ/c tiến hành kiểm tra hồ sơ

Qua trực tiếp kiểm sát, Đoàn kiểm sát nhận thấy Chi cục Thi hành án dân sự huyện Càng Long đã tạo mọi điều kiện thuận lợi trong suốt quá trình kiểm sát. Từng chấp hành viên cung cấp đầy đủ hồ sơ từng loại việc và giải pháp kịp thời những vấn đề chưa rõ khi Viện kiểm sát yêu cầu. Đơn vị đã thực hiện việc lập, quản lý, sử dụng sổ sách nghiệp vụ đảm bảo đầy đủ, cập nhật đầy đủ thông tin theo quy định của ngành. Các công tác như tống đạt quyết định về thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án, tổ chức thi hành án dân sự, miễn giảm thi hành án…cơ bản được thực hiện nghiêm minh, đúng quy định.

Đ/c Nguyễn Văn Thương công bố kết luận kiểm sát

Tuy nhiên, qua kiểm sát phát hiện còn một số hồ sơ có vi phạm thiếu sót như: Chưa xác minh đầy đủ nội dung về điều kiện thi hành án theo quy định tại khoản 4 Điều 44 Luật thi hành án dân sự năm 2014: 04 việc; Chậm xác minh điều kiện thi hành án theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật thi hành án dân sự năm 2014: 41 việc; Vi phạm về thủ tục tổ chức THA và việc công khai thông tin của người được THA: 04 việc; Vi phạm về việc chậm đưa vụ việc có điều kiện THA: 150 việc; Vi phạm về việc công khai thông tin người phải THA theo quy định khoản 2 Điều 44 Luật THA 2014: 04 việc. Nguyên nhân chủ yếu của những thiếu sót, tồn tại của Chi cục Thi hành án dân sự là do số vụ, việc phải thi hành đều tăng qua từng năm, ý thức chấp hành pháp luật của một số người phải thi hành án còn hạn chế; Mặt khác là do công tác kiểm tra, chỉ đạo chưa kịp thời, chưa sâu sát; một số Chấp hành viên chưa kiên quyết trong hoạt động giải quyết án…, cần phải chấn chỉnh khắc phục.
Kết thúc cuộc kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long đã ban hành kết luận, đồng thời kiến nghị yêu cầu Chi cục THA khắc phục những hạn chế nêu trên trong thời gian tới. Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện đã tiếp thu và thống nhất kết luận kiểm sát, đồng thời đề nghị Viện kiểm sát huyện tăng cường hơn nữa việc kiểm sát trực tiếp đối với Chi cục Thi hành án, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động tổ chức thi hành án nhằm kịp thời phát hiện các vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Chấp hành viên, giúp cơ quan thi hành án khắc phục các vi phạm, nhằm hạn chế hậu quả xảy ra.

Tác giả bài viết: Phạm Văn Tính- VKSND huyện Càng Long