Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, ngày 12/11/2018, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Trà Vinh năm 2018.
Đoàn kiểm sát gồm có đồng chí Nguyễn Văn Hồng – Trưởng phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự – Trưởng đoàn; đồng chí: Thạch Ba, Hà Văn Út – Kiểm tra viên.
Tiếp đoàn kiểm sát có đồng chí: Thượng tá Trần Văn Minh – Phó thủ Trưởng Cơ quan thi hành án hình sự, đồng chí Huỳnh Quốc An – Đội trưởng, đồng chí Phạm Thanh Long – Phó Đội trưởng.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồng đại diện Đoàn kiểm sát đã thông qua Quyết định và kế hoạch trực tiếp kiểm sát.
Đoàn kiểm sát đã nghe đồng chí Huỳnh Quốc An thay mặt đơn vị báo cáo kết quả công tác thi hành án hình sự giai đoạn từ 01/12/2017 đến ngày 31/10/2018.

Qua buổi làm việc như kiểm tra hồ sơ, sổ sách nghiệp vụ có liên quan; tiếp thu những ý kiến khó khăn, vướng mắc của đơn vị thì Đoàn có những nhận xét như sau: Cơ quan THAHS Công an tỉnh Trà Vinh cơ bản thực hiện tốt những quy định của pháp luật trong công tác thi hành án hình sự, có mở đầy đủ các loại sổ thụ lý, ghi chép rõ ràng; việc trích xuất tiếp nhận, lập hồ sơ quản lý đưa người đi chấp hành án đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật thi hành án hình sự; công tác đề nghị xét giảm án luôn đảm bảo; có mở sổ theo dõi các trường hợp hoãn, trốn thi hành án, người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, cũng như người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đều chặt chẽ,…tại thời điểm kiểm sát chưa phát hiện vi phạm liên quan đến công tác thi hành án hình sự.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm như đã nêu trên, đoàn công tác yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Trà Vinh thực hiện tốt một số nội dung trong thời gian tới như: Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Trà Vinh cần quan tâm hơn nữa công tác kiểm tra hướng dẫn nghiệp vụ, chỉ đạo Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện tăng cường kiểm tra hướng dẫn UBND xã, phường, thị trấn có người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ cũng như người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về địa phương cư trú; Theo dõi những người đủ điều kiện rút ngắn thời gian thử thách đối với án treo, án phạt cải tạo không giam giữ, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện để kịp thời làm hồ sơ rút ngắn hoặc xét giảm thời hạn đúng theo quy định; Yêu cầu UBND cấp xã báo cáo thống kê đầy đủ kết quả thi hành án theo Luật thi hành án hình sự và Hướng dẫn số 77/HD-PC81 ngày 05/4/2016 về công tác quản lý người được hoãn, tạm đình chỉ và người chấp hành án phạt khác đúng theo quy định.
Đại diện Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Trà Vinh, đồng chí Trần Văn Minh cảm ơn Đoàn kiểm sát đã có ý kiến đóng góp những thiếu sót vừa qua. Đơn vị sẽ tiếp thu và cố gắng chỉ đạo bộ phận nghiệp vụ thực hiện tốt hơn nữa những ưu điểm đã đạt, hạn chế thấp nhất những vi phạm trong công tác quản lý thi hành án hình sự trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Văn Út – Phòng 8