Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019, từ ngày 15/3/2019 Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần đã đi vào phúc tra việc thực hiện kiến nghị năm 2018 đối với Chi cục THADS huyện Tiểu Cần. Ngày 21/3/2019 Đoàn phúc tra tiến hành thông qua dự thảo Kết luận.
Đoàn phúc tra do đồng chí Nguyễn Hùng Cường – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn cùng đồng chí Nguyễn Thị Màu – Kiểm sát viên làm thành viên.
Tiếp Đoàn phúc tra có đồng chí Trần Văn To – Chi cục trưởng, các đồng chí Huỳnh Long Thắng, đồng chí Cao Đức Phong – Phó Chi cục trưởng và các đồng chí Chấp hành viên của Chi cục THADS huyện Tiểu Cần.

Đồng chí Nguyễn Hùng Cường phát biểu tại buổi làm việc

Vào ngày 22/8/2018, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần có ban hành Kiến nghị số 179/KL-VKS để kiến nghị Chi cục THADS huyện Tiểu Cần khắc phục một số vi phạm trong việc thông báo các quyết định về thi hành án, vi phạm thời hạn xác minh điều kiện thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án không đầy đủ. Sau khi phúc tra lại việc thực hiện kiến nghị qua kiểm tra các hồ sơ, tài liệu, ngày 21/3/2019 Đoàn phúc tra đã tiến hành thông qua dự thảo Kết luận.

Đồng chí Nguyễn Thị Màu thông qua dự thảo Kết luận

Nhìn chung, Chi cục THADS huyện Tiểu Cần đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Viện kiểm sát đã nêu trong kiến nghị, có tổ chức họp đơn vị để chỉ đạo toàn thể cán bộ, công chức và Chấp hành viên rút kinh nghiệm và khắc phục vi phạm. Riêng đối với 19 việc vi phạm thời hạn xác minh điều kiện thi hành án, Chi cục THADS đã chỉ đạo Chấp hành viên tiến hành xác minh lại điều kiện thi hành án đúng theo quy định tại khoản 2, Điều 44 Luật thi hành án dân sự về thời hạn xác minh; đối với 06 việc xác minh điều kiện thi hành án không đầy đủ, Chấp hành viên có đến làm việc trực tiếp tại nhà của người phải thi hành án và phối hợp với chính quyền địa phương xác minh lại điều kiện thi hành án đầy đủ và đúng theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Trần Văn To phát biểu

Đại diện lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần, đồng chí Trần Văn To đã thống nhất với dự thảo Kết luận và sẽ tiếp tục chỉ đạo Chấp hành viên thực hiện tốt hơn nữa công tác thi hành án dân sự trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Đoàn Văn Thắng – VKSND huyện Tiểu Cần