Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019, từ ngày 19/3/2019 đến ngày 21/3/2019, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duyên Hải đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án treo, án cải tạo không giam giữ, tha tù trước thời hạn có điều kiện tại 06 xã, phường trên địa bàn thị xã Duyên Hải.
Sau khi ban hành quyết định và kế hoạch kiểm sát trực tiếp việc thi hành án hình sự gửi cho UBND các xã, phường, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duyên Hải đã mời cơ quan Thi hành án hình sự thị xã Duyên Hải phối hợp cùng Viện kiểm sát đi vào trực tiếp kiểm sát từ ngày 19/3 đến ngày 21/3/2019 ở 05 xã, 01 phường trên địa bàn thị xã Duyên Hải, thời điểm lấy số liệu từ ngày 15/3/2018 đến 15/3/2019.

Kiểm sát trực tiếp tại UBND xã Dân Thành

Kiểm sát trực tiếp tại UBND phường 1, thị xã Duyên Hải

Kết quả kiểm sát cho thấy, Uỷ ban nhân dân các xã, phường đã cơ bản thực hiện tốt công tác thi hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo, án cải tạo không giam giữ, án tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định của Luật thi hành án hình sự, thông tư số 12/2018/TT-BCA, thông tư liên tịch số 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC và nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP. Sau khi tiếp nhận hồ sơ thi hành án do Cơ quan thi hành án hình sự Công an thị xã chuyển đến, Uỷ ban nhân dân các xã, phường đã bổ sung hồ sơ thi hành án theo quy định như: ra quyết định phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, người tha tù trước thời hạn có điều kiện; định kỳ nhận xét tình hình chấp hành pháp luật và việc thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú đối với người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, người tha tù trước thời hạn có điều kiện…; hồ sơ theo dõi người chấp hành án treo và án cải tạo không giam giữ, người tha tù trước thời hạn có điều kiện được quản lý, lưu trữ cẩn thận, sổ sách ghi chép rõ ràng, đầy đủ các cột mục; Ủy ban nhân dân các xã, phường đã thường xuyên theo dõi, kịp thời uốn nắn và tạo điều kiện cho các bị án lao động, học tập, qua đó, giúp các bị án nhận thức được lỗi lầm, tự giác phấn đấu, rèn luyện để trở thành những người có ích cho cộng đồng, hạn chế thấp nhất tỷ lệ các bị án tái phạm, góp phần ổn định tình hình trật tự trị an tại địa phương.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, thì trong công tác thi hành án hình sự của Ủy ban nhân dân xã Long Hữu vẫn còn có vi phạm như: quá trình giám sát, giáo dục các bị án treo, có 01 trường hợp bị án Võ Văn Được đang trong thời gian chấp hành án treo mà vi phạm nghĩa vụ của người chấp hành án nhưng người quản lý giám sát, giáo dục không nắm được, từ đó tham mưu đề xuất cho chủ tịch UBND làm thủ tục đề nghị Tòa án xét rút ngắn thời gian thử thách 06 tháng. Kết quả là Tòa án không chấp nhận rút ngắn thời gian thử thách cho bị án trên.

Kiểm sát trực tiếp tại UBND xã Long Hữu

Kiểm sát trực tiếp tại UBND xã Trường Long Hòa

Sau khi kết thúc đợt kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duyên Hải thông qua 06 dự thảo kết luận, trong đó sẽ kiến nghị 01 đơn vị có biện pháp khắc phục những vi phạm nêu trên và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thi hành án treo, cải tạo không giam giữ, án tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn trong thời gian tới. Dự thảo kết luận và kiến nghị của Viện kiểm sát đều được Ủy ban nhân dân các xã, phường nghiêm túc tiếp thu và cam kết sẽ khắc phục những vi phạm trên.

Tác giả bài viết: Lê Anh Khoa – VKS TX. Duyên Hải