Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 27/3/2019 Viện kiểm sát tỉnh Trà Vinh tiến hành phúc tra việc thực hiện Kết luận trực tiếp kiểm sát số: 77/KL-VKS ngày 08/8/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đối với Chi cục thi hành án dân sự huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh theo quyết định số: 16/QĐ – VKS – P11 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh.
Đoàn phúc tra có đồng chí Huỳnh Minh Thuyên trưởng phòng 11 làm trưởng đoàn cùng các đồng chí Nguyễn Văn Đoàn. Phó phòng 11, Diệp Tấn Sỹ. Phó viện trưởng Viện kiểm sát Cầu Ngang và Lư Thái Duy. Kiểm tra viên cùng là thành viên của đoàn phúc tra.

Sau khi nhận được Kết luận số: 77/KL-VKS ngày 08/8/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh. Chi cục thi hành án dân sự huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh đã tiến hành họp đơn vị một cách nghiêm túc để rút kinh nghiệm, chỉ đạo Chấp hành viên, thư ký kết hợp cùng các ngành, chính quyền địa phương xác minh phân loại án để khắc phục, sửa chữa những vi phạm còn tồn tại theo Kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh.
Để đánh giá về Kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh. Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh khi cho rằng Chấp hành viên thụ lý giải quyết rất nhiều việc thì ít nhiều cũng phải vi phạm về thời gian xác minh điều kiện thi hành án theo quy định tại Điều 44 Luật thi hành án dân sự năm 2014. Chậm cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Điều 46 Luật thi hành án dân sự năm 2014 và chậm đưa ra thi hành án theo Điều 20 Luật thi hành án dân sự năm 2014…
Sau khi rà soát lại các việc mà Viện kiểm sát đã Kiến nghị. Chi cục trưởng cục thi hành án dân sự huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh đánh giá Kiến nghị của đoàn kiểm sát là hoàn toàn đúng theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 12 của Luật thi hành án dân sự năm 2014 Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Cầu Ngang, tỉnh  Trà Vinh ban hành văn bản về việc phúc đáp Kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đề nghị khắc phục vi phạm pháp luật trong việc giải quyết các việc thi hành án dân sự. Đồng thời nghiêm túc tổ chức rút kinh nghiệm đối với Chấp hành viên của đơn vị thi hành án dân sự huyện Cầu Ngang không để xảy ra tình trạng vi phạm về sau.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Đoàn – Phòng Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh