Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện theo kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019 và Quyết định trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự số 01/QĐ-VKS ngày 15/3/2019, trong các ngày 03, 04 và 05 tháng 4 năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Duyên Hải đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác Thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duyên Hải.
Đoàn kiểm sát do Đồng chí Hà Văn Phúc – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn cùng Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyền – Kiểm sát viên là thành viên. Tiếp đoàn có đồng chí Dương Bền – Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án cùng các đồng chí là Chấp hành viên và Kế toán tham dự.

Đ/c Hà Văn Phúc – Phó Viện trưởng thông qua Quyết định và kế hoạch trực tiếp kiểm sát
Sau khi nghe đồng chí Dương Bền – Phó Chi cục trưởng báo cáo kết quả tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự từ ngày 01/10/2018 đến ngày 15/3/2019, trên cơ sở báo cáo, Đoàn kiểm sát tiến hành kiểm sát việc phân loại, xác minh điều kiện thi hành án và công tác thu, chi trong thi hành án
Đồng chí Dương Bền – Phó Chi cục trưởng báo cáo kết quả công tác
thi hành án thaeo yêu cầu kiểm sát
Qua kiểm sát trực tiếp nhận thấy Chi cục Thi hành án huyện có mở các loại sổ ghi chép đầy đủ, đúng cột mục, phản ánh kịp thời nghiệp vụ khi án có phát sinh mới, đảm bảo phục vụ tốt cho công tác kiểm tra, thống kê báo cáo và theo dõi hoạt động thi hành án. Trong công tác thụ lý, giải quyết về thi hành án, đơn vị có phân công từng Chấp hành viên tiến hành xác minh từng vụ việc cụ thể; Công tác thu, chi trong thi hành án được đơn vị thực hiện minh bạch, rõ ràng, đúng quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, bên cạnh những mặt làm được như vừa nêu, trong quá trình kiểm sát số việc có điều kiện đang thi hành, Đoàn đã phát hiện 06 hồ sơ giải quyết chưa đảm bảo theo quy định tại Điều 39, Điều 44 của Luật Thi hành án dân sự về trách nhiệm thông báo cho đương sự, người có quyền, nghĩa vụ liên quan cũng như việc xác minh điều kiện của người phải thi hành án nên từ đó dẫn đến tình trạng án tồn đọng kéo dài.
Nguyên nhân chủ yếu của những thiếu sót, tồn tại trên là do số lượng án ngày càng nhiều, nhiều chấp hành viên luân chuyển thường xuyên nên không nắm rõ địa bàn, một số xã giao thông đi lại không thuận tiện nên việc xác minh, tống đạt các văn bản liên quan đến việc thi hành án còn gặp nhiều khó khăn dẫn đến vi phạm. Qua những hạn chế trên Đoàn sẽ kết luận kiến nghị để chấn chỉnh trong thời gian tới.
Kết thúc cuộc kiểm sát, thay mặt lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duyên Hải Đồng chí Dương Bền phát biểu tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm sát, đồng thời đề ra các biện pháp khắc phục, bảo đảm công tác thi hành án dân sự trong thời gian tới được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Tác giả bài viết: Nguyễn Huỳnh Như – VKSND huyện Duyên Hải.