Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
Ngày 17/4/2019 Viện kiểm sát tỉnh Trà Vinh tiến hành phúc tra việc thực hiện Kết luận trực tiếp kiểm sát số: 96/KL-VKS ngày 13/11/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đối với Cục thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh theo quyết định số: 18/QĐ – VKS – P11 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh.
Đoàn phúc tra có đồng có Huỳnh Minh Thuyên trưởng phòng Thi hành án dân sự làm trưởng đoàn cùng đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Phó phòng là thành viên của đoàn phúc tra.

Sau khi nhận được Kết luận số: 96/KL-VKS ngày 13/11/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh. Cục thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh đã tiến hành họp đơn vị một cách nghiêm túc để rút kinh nghiệm, chỉ đạo Chấp hành viên kết hợp cùng các ngành, chính quyền địa phương xác minh phân loại án để khắc phục, sửa chữa những vi phạm còn tồn tại theo Kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh.
Để đánh giá về Kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh. Cục trưởng thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh cho rằng Chấp hành viên thụ lý giải quyết rất nhiều việc thì ít nhiều cũng phải vi phạm về thời gian xác minh điều kiện thi hành án theo quy định tại Điều 44, 46… Luật thi hành án dân sự năm 2014. Chậm xác minh điều kiện thi hành án, chậm cưỡng chế thi hành án và chậm đưa ra thi hành án theo Điều 20 Luật thi hành án dân sự năm 2014…
Sau khi rà soát lại các việc mà Viện kiểm sát đã Kiến nghị Cục trưởng thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh đánh giá Kiến nghị của Viện kiểm sát là hoàn toàn đúng theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 12 của Luật thi hành án dân sự năm 2014 Cục trưởng thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh ban hành văn bản về việc phúc đáp Kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đề nghị khắc phục vi phạm pháp luật trong việc giải quyết các việc thi hành án dân sự. Đồng thời nghiêm túc tổ chức rút kinh nghiệm đối với Chấp hành viên của đơn vị không để xảy ra tình trạng vi phạm về sau.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Đoàn – Phòng 11