Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 09/5/2019 Đoàn Trực tiếp kiểm sát của Viện kiểm sát ND tỉnh Trà Vinh (Phòng Kiểm sát thi hành án dân sự kết hợp với Viện kiểm sát ND huyện Tiểu Cần) tiến hành trực tiếp kiểm sát tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh theo Quyết định số: 28/QĐ-VKS ngày 18/4/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh.
Toàn cảnh buổi kiểm sát

Đoàn trực tiếp kiểm sát do đồng chí Huỳnh Minh Thuyên -Trưởng phòng Kiểm sát thi hành án dân sự làm trưởng đoàn cùng với các đồng chí Nguyễn Văn Đoàn- Phó phòng Kiểm sát thi hành án dân sự; đồng chí Nguyễn Hùng Cường- Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Tiểu Cần; đồng chí Nguyễn Thị Màu- Kiểm sát viên Viện KSND huyện Tiểu Cần.
Tiếp đoàn có đồng chí: Trần Văn To – Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần cùng đồng chí Cao Đức Phong Chi cục phó và các đồng chí Chấp hành viên, công chức trong đơn vị.
Thay mặt đoàn kiểm sát Đ/c Huỳnh Minh Thuyên thông qua Quyết định và kế hoạch trực tiếp kiểm sát với thời gian kiểm sát là 30 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định.

Đồng chí Huỳnh Minh Thuyên – Trưởng phòng Kiểm sát thi hành án dân sự

Đồng chí Trần Văn To thay mặt đơn vị thông qua báo cáo bằng văn bản theo yêu cầu của đoàn kiểm sát thể hiện trong kế hoạch kiểm sát.

Đồng chí Trần Văn To – Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần

Sau đó các thành viên của đoàn kiểm sát tiến hành tiếp cận hồ sơ về việc có điều kiện thi hành án với tổng số việc là 998 việc của 6 chấp hành viên đã được phân công thi hành án. Thời gian 30 ngày làm việc kiểm tra 998 việc thi hành án có điều kiện.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Đoàn

Nguồn tin: Phòng Kiếm sát thi hành án dân sự