Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019, vào các ngày 15, 16 tháng 5 năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần phối hợp với Cơ quan THAHS Công an huyện Tiểu Cần đã tiến hành kiểm sát trực tiếp tại 04 đơn vị Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thuộc huyện Tiểu Cần về việc chấp hành pháp luật trong thi hành án treo thời điểm từ 01/5/2018 đến 30/4/2019.
Thành phần Đoàn kiểm sát gồm có: đồng chí Võ Văn Tư – Phó Viện trưởng – Trưởng đoàn, đồng chí Sơn Nhựt Nhân – Kiểm sát viên – Thành viên, cùng đại diện Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Tiểu Cần. Tiếp Đoàn kiểm sát có lãnh đạo Ủy ban nhân nhân và đại diện Công an các xã Hiếu Tử, Ngãi Hùng, Tân Hùng, thị trấn Cầu Quan.
Qua kiểm sát tài liệu, hồ sơ quản lý đối với 11 người chấp hành án treo tại 04 đơn vị, Đoàn kiểm sát nhận thấy công tác giám sát, giáo dục người chấp hành án treo tại các xã, thị trấn được thực hiện theo đúng quy định của Luật thi hành án hình sự năm 2010, khâu bàn giao hồ sơ thi hành án, phân công người giám sát giáo dục đều được các đơn vị thực hiện tốt. Hàng quý, người chấp hành án treo có viết bản tự nhận xét trong quá trình chấp hành án, người giám sát, giáo dục có nhận xét đầy đủ và đúng quy định, không có trường hợp nào vi phạm pháp luật hay phạm tội mới trong thời gian thử thách. Hồ sơ theo dõi người chấp hành án treo được quản lý, cập nhật, lưu trữ cẩn thận, sổ sách ghi chép rõ ràng. Ủy ban nhân dân các xã có thường xuyên theo dõi, phối hợp với gia đình cảm hóa và tạo điều kiện cho các bị án được lao động, học tập, sửa chữa lỗi lầm, tự giác phấn đấu rèn luyện để trở thành những người có ích cho cộng đồng.
Một số hình ảnh tại các cuộc kiểm sát:

Kiểm sát trực tiếp tại UBND thị trấn Cầu Quan

Kiểm sát trực tiếp tại UBND xã Hiếu Tử


Kiểm sát trực tiếp tại UBND xã Ngãi Hùng

Nhìn chung, Đoàn kiểm sát đánh giá cao các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc, tuân thủ đúng các quy định của Luật thi hành án hình sự trong việc thi hành án treo thời gian qua, khắc phục tốt những hạn chế, thiếu sót trong những lần kiểm sát trước đây. Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn được kiểm sát đã tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm sát và sẽ tiếp tục làm tốt công tác hơn nữa trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Đoàn Văn Thắng

Nguồn tin: VKSND huyện Tiểu Cần