Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 15/5/2019 Đoàn kiểm tra nghiệp vụ do Phòng Kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Phòng 8) phối hợp với phòng kiểm sát thi hành án dân sự (Phòng 11) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh tiến hành kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Cú.
Toàn cảnh buổi kiểm tra

Đoàn kiểm tra gồm có các đồng chí: Nguyễn Văn Hồng – Trưởng phòng 8, Đặng Văn Quốc – Kiểm sát viên sơ cấp phòng 8 và đồng chí Nguyễn Văn Đoàn – Phó phòng 11 thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh.
Về phía đơn vị tiếp đoàn có đồng chí Huỳnh Văn Đặng – Viện trưởng, đồng chí Trầm Văn Mừng – Phó Viện trưởng và đồng chí Kim Mau – Kiểm sát viên.
Sau khi nghe Viện kiểm sát nhân huyện Trà Cú thông qua báo cáo, Đoàn tiến hành kiểm tra thực tế hồ sơ, sổ sách và nhận xét, đánh giá như sau:
Đồng chí Nguyễn Văn Hồng – Trưởng phòng 8 đánh giá cao về nội dung báo cáo, đơn vị có chuẩn bị đầy đủ nội dung theo yêu cầu, kế hoạch đã đề ra, đơn vị thực hiện tốt việc thụ lý, kiểm sát giải quyết kịp thời, chặt chẽ và đúng quy định các trường hợp tạm giữ, tạm giam;  đơn vị đi vào trực tiếp kiểm sát tại Nhà tạm giữ Công an huyện Trà Cú 01 cuộc, đã ban hành kết luận; đi vào trực tiếp kiểm sát 10 xã về quản lý, giám sát người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ. Về hồ sơ, sổ sách đầy đủ, chi tiết, ghi đúng cột mục, lưu trữ đúng quy định. Nhìn chung, đơn vị đã thực tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, đề nghị tiếp tục phát huy hơn nữa.
Đồng chí Nguyễn Văn Đoàn – Phó phòng 11 cũng đánh giá cáo kết quả công tác kiểm sát về thi hành án dân sự của Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Cú. Lãnh đạo đơn vị phân công 01 Phó Viện trưởng phụ trách và 01 Kiểm sát viên chuyên trách khâu công tác này, việc ban hành Quyết định, kế hoạch kiểm sát đúng theo Quy chế 810, tự xác minh điều kiện thi hành án đối với những việc chưa có điều kiện thi hành, việc kiểm sát xử lý vật chứng và cưỡng chế kê biên đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đơn vị vẫn còn một số hạn chế như: Một số hồ sơ đánh số bút lục không đầy đủ, trong công tác trực tiếp kiểm sát tại Chi cục THADS huyện Trà Cú đơn vị chỉ lập biên bản tổng hợp vi phạm chung không có lập phiếu kiểm sát hồ sơ theo đúng mẫu số 33 của Quy chế 810.
Trong quá trình kiểm tra,  Đoàn cũng trao đổi, hướng dẫn đơn vị một số kỹ năng nghiệp vụ nhằm giúp cho Kiểm sát viên của đơn vị nâng cao chất lượng công tác kiểm sát để thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Đ/c Nguyễn Văn Đoàn phát biểu ý kiến

Kết thúc buổi kiểm tra, hướng dẫn đồng chí Huỳnh Văn Đặng – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Cú phát biểu ý kiến chân thành cảm ơn và tiếp thu những ý kiến nhận xét, đánh giá của Đoàn kiểm tra cũng như sự tận tình hướng dẫn cho đơn vị những kỹ năng nghiệp vụ, kịp thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc, góp phần hoàn thành tốt  Kế hoạch của đơn vị đã đề ra, đồng thời yêu cầu bộ phận công tác nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Kim Sum

Nguồn tin: VKSND huyện Trà Cú