Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019, trong ngày 29/5/2019 Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Ngang đã tiến hành kiểm sát trực tiếp toàn diện công tác tạm giữ, tạm giam 6 tháng đầu năm 2019 tại Nhà Tạm giữ Công an huyện Cầu Ngang.
Đoàn kiểm sát do đồng chí Võ Thanh Tường, chức vụ Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn và các kiểm sát viên, kiểm tra viên của đơn vị tham gia kiểm sát. Đơn vị còn mời đồng chí Lữ Cao Hoàng, chức vụ Phó Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện tham gia cùng Đoàn để thực hiện chức năng giám sát theo quy định của pháp luật.

Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm sát có đồng chí Trần Văn Tuấn – Trưởng Nhà Tạm giữ Công an huyện Cầu Ngang, cùng với các đồng chí Đội Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp
Đ/c Võ Thanh Tường công bố Quyết định và kế hoạch kiểm sát
Tại buổi làm việc, Đoàn đã nghe Trưởng Nhà Tạm giữ báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam 6 tháng đầu năm 2019 và tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách, gặp, hỏi người bị tạm giữ, tạm giam về việc chấp hành các chế độ chính sách đối với người bị tạm giữ, tạm giam. Kết quả, trong kỳ Nhà Tạm giữ đã tiếp nhận và đưa vào tạm giữ 07 người, tạm giam 23 người, xử lý kỷ luật 01 trường hợp vi phạm đúng trình tự thủ tục luật định, chế độ ăn uống, chăm sóc y tế, … đều tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.
Đoàn trực tiếp gặp, hỏi người bị tạm giữ, tạm giam
Đ/c Lữ Cao Hoàng phát biểu ý kiến

Đồng chí Lữ Cao Hoàng ghi nhận những kết quả đạt được của Nhà Tạm giữ trong thời gian qua, đồng thời đề nghị Viện kiểm sát trong thời gian tới cần có sự phối hợp chặt chẽ thực hiện tốt công tác quản lý người bị tạm giữ, tạm giam để bảo vệ kịp thời các quyền con người, quyền công dân theo đúng quy định của pháp luật.
Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Võ Thanh Tường đánh giá cao những kết quả đạt được của Nhà Tạm giữ trong 6 tháng đầu năm 2019, đồng thời đề nghị các đồng chí cần phát huy hơn nữa để thực hiện tốt hơn công tác tạm giữ, tạm giam trong thời gian tới.
Thay mặt Nhà Tạm giữ, đồng chí Trần Văn Tuấn chân thành tiếp thu các ý kiến đã đóng góp và sẽ tiếp tục chỉ đạo Nhà Tạm giữ thực hiện tốt công tác tạm giữ, tạm giam.

Tác giả bài viết: Từ Đức Thắng

Nguồn tin: Viện KSND huyện Cầu Ngang