Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019, ngày 30/5/2019 Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù 06 tháng đầu năm 2019 tại Nhà tạm giữ Công an huyện Cầu Kè.
Đoàn kiểm sát do đồng chí Kim Hua – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn, đồng chí Nguyễn Hoài Linh – Kiểm sát viên và đồng chí Võ Quốc Toàn – Kiểm tra viên làm thành viên. Tiếp Đoàn kiểm sát có đồng chí Võ Hoàng Tuấn – Trưởng Nhà tạm giữ và một số cán bộ Nhà tạm giữ.

Đoàn kiểm sát tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, sau khi thông qua Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã được nghe đại diện Nhà tạm giữ Công an huyện Cầu Kè báo cáo về công tác tạm giữ, tạm giam, quản lý giáo dục phạm nhân trong thời gian qua. Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách và trực tiếp kiểm tra các buồng tạm giữ, tạm giam; tiếp xúc và hỏi người đang bị tạm giữ, tạm giam về chế độ ăn, mặc, chế độ ngày lễ, ngày tết, chế độ sinh hoạt, chăm sóc y tế, …. để nghe ý kiến phản hồi từ người bị tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù đang chấp hành án tại Nhà tạm giữ.
Kết quả cho thấy: trong 06 tháng đầu năm 2019, tại Nhà tạm giữ Công an huyện Cầu Kè: có 07 trường hợp bị tạm giữ, 27 trường hợp bị tạm giam (cũ 11, mới 16) và hiện đang quản lý 02 phạm nhân. Nhìn chung thời gian qua Nhà tạm giữ Công an huyện Cầu Kè đã thực hiện tốt chế độ quản lý giam, giữ đối với người bị tạm giữ, tạm giam đúng theo quy định của pháp luật. Hồ sơ quản lý việc giam, giữ được thực hiện đầy đủ và đúng quy định; việc phân loại và quản lý người bị tạm giữ, tạm giam, việc trích xuất, thăm gặp thân nhân được thực hiện đúng theo quy định của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam; không để xảy ra trường hợp quá hạn tạm giữ, tạm giam. Thủ tục thi hành án phạt tù được thực hiện đảm bảo đúng theo quy định của Luật thi hành án hình sự. Các chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân như: chế độ ăn (nhất là vào dịp lễ, tết), mặc, chăm sóc y tế luôn được thực hiện tốt, đảm bảo đầy đủ. Qua kiểm sát, Đoàn chưa phát hiện hạn chế, thiếu sót.

Đoàn kiểm sát trực tiếp gặp, hỏi người bị tạm giữ, tạm giam

Kết thúc cuộc kiểm sát, đồng chí Kim Hua thay mặt Đoàn kiểm sát ghi nhận những kết quả đã đạt được của Nhà Tạm giữ Công an huyện Cầu Kè. Đồng thời yêu cầu Nhà tạm giữ Công an huyện Cầu Kè cần phải chấp hành nghiêm chỉnh, tốt hơn nữa các quy định của pháp luật về công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự để đảm bảo cho việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân, để công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù được thực hiện tốt hơn nữa. Thay mặt Nhà tạm giữ Công an huyện Cầu Kè, đồng chí Võ Hoàng Tuấn đã chân thành tiếp thu ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm sát và sẽ tiếp tục chỉ đạo làm tốt hơn nữa công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự trong thời gian tới./.

Tác giả bài viết: Võ Quốc Toàn

Nguồn tin: VKSND huyện Cầu Kè