Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 20/6/2019 Đoàn kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh thông qua dự thảo kết luận kiểm sát trực tiếp tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần (cuộc Trực tiếp kiểm sát diễn ra từ ngày 09/5/2019 đến ngày 19/6/2019).
Đ/c Huỳnh Minh Thuyên – Trưởng phòng Kiểm sát thi hành án dân sự

Đoàn trực tiếp kiểm sát có đồng Huỳnh Minh Thuyên. Trưởng phòng 11 làm trưởng đoàn cùng các thành viên của đoàn kiểm sát.
Tiếp đoàn có đồng chí: Trần Văn To – Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần cùng đồng chí Cao Đức Phong và Huỳnh Long Thắng cùng Chi cục phó và các đồng chí Chấp hành viên, cán bộ công chức trong đơn vị.
Thay mặt đoàn kiểm sát Đ/C Nguyễn Văn Đoàn thông qua dự thảo Kết luận Trực tiếp kiểm sát với những vi phạm phát hiện 15 việc/ 998 việc. Chủ yếu vi phạm vào các Điều khoản khác nhau của Luật thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014 như: khoản 1 Điều 20; khoản 1 Điều 44; khoản 1 Điều 46…Cụ thể Chậm tổ chức thi hành vụ việc được phân công; Chậm xác minh thi hành án; Chậm đưa những vụ, việc có điều kiện thi hành án ra thi hành với hình thức cưỡng chế…

Đ/c Trần Văn To – Chi cục trưởng

Đồng chí Trần Văn To Chi cục trưởng thay mặt đơn vị tiếp thu kết luận những vi phạm và những ý kiến đóng góp quí báo của đoàn, hứa sẽ khắc phục sớm nhất trong thời gian ngắn để hoàn thành công việc chung cho ngành.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Đoàn

Nguồn tin: Phòng Kiểm sát Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh