Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
Thực hiện Quyết định trực tiếp kiểm sát số: 56/QĐ-VKS, ngày 12/4/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Cú, ngày 24/6/2019 Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Cú công bố kết luận trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong thi hành án dân sự đối với Chi cục thi hành án dân sự huyện Trà Cú.
Đ/c Trầm Văn Mừng thông qua kết luận

Đến tham dự buổi công bố kết luận về phía Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Cú gồm có đồng chí: Trầm Văn Mừng – Phó Viện trưởng, trưởng đoàn kiểm sát, đồng chí Kim Mau – Kiểm sát viên, thành viên; về phía Chi cục thi hành án dân sự có đồng chí: Ông Văn Lời – Chi cục trưởng cùng toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị.
Trước đó từ ngày 16/5/2019 đến ngày 06/6/2019 Đoàn kiểm sát do đồng chí Trầm Văn Mừng – Phó Viện trưởng, trưởng đoàn cùng đồng chí Kim Mau – Kiểm sát viên, thành viên đã trực tiếp kiểm sát Chi cục thi hành án dân sự huyện Trà Cú. Đến ngày 24/6/2019 Đoàn công bố kết luận, cụ thể như sau:
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Cục thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Trà Cú, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự huyện Trà Cú cùng sự hỗ trợ, phối hợp của các ngành hữu quan nên trong thời gian từ ngày 01/5/2018 đến ngày 26/4/2019 Chi cục thi hành án dân sự huyện đã tổ chức xác minh phân loại án để đưa lượng án ra thi hành đạt tỉ lệ 70%, cao hơn cùng kỳ năm trước 14% (số việc giải quyết thi hành xong, đình chỉ, ủy thác: 1078 việc/số việc có điều kiện thi hành 1.540 việc); số tiền có điều kiện thi hành đạt tỉ lệ 38%, cao hơn cùng kỳ năm trước 25.2% (số tiền giải quyết xong, đình chỉ, ủy thác: 18.335.257.082đ/số tiền có điều kiện 47.697.503.082đ).
Về sổ sách, hồ sơ phân loại thi hành án và công tác thu, chi tiền thi hành án: Có mở số theo dõi, lưu trữ hồ sơ đầy đủ, rõ ràng phục vụ tốt cho yêu cầu của kế hoạch kiểm sát. Về hoạt động thi hành án: Khi được phân công thụ lý án, các chấp hành viên có tổ chức xác minh, phân loại và đưa lượng án ra giải quyết đúng quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, Chi cục thi hành dân sự huyện Trà Cú cần phải khắc phục, rút kinh nghiệm những thiếu sót, hạn chế như: Chậm xác minh 05 việc để có căn cứ phân loại án có điều kiện hay chưa điều kiện; chậm cưỡng chế giao quyền sử dụng đất 01 việc.

Đ/c Ông Văn Lời phát biều ý kiến tiếp thu

Đồng chí: Ông Văn Lời – Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Trà Cú chân thành cảm ơn và tiếp thu ý kiến kết luận trực tiếp kiểm sát của Viện kiểm sát, đồng thời sẽ sớm tổ chức chỉ đạo chấp hành viên thực hiện tốt những kiến nghị nêu trên để công tác thi hành án đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Tác giả bài viết: Kim Sum

Nguồn tin: VKSND huyện Trà Cú