Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; được sự nhất trí của Chi bộ Viện kiểm sát – Tòa án thị xã Duyên Hải, Ban thường vụ Thị Đoàn thị xã Duyên Hải; ngày 27/6/2019, Chi đoàn ghép Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duyên Hải – Tòa án nhân dân thị xã Duyên Hải đã long trọng tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2022 nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; đồng thời, bầu ra Ban chấp hành có đủ năng lực, phẩm chất để lãnh đạo công tác Đoàn, phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2022.
Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Tuấn Sĩ – Phó Bí thư Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duyên Hải, đồng chí Nguyễn Văn Truyền – Bí thư Chi bộ Tòa án nhân dân thị xã Duyên Hải, đồng chí Phan Thị Trúc Ly – Phó Bí thư Đoàn thị xã Duyên Hải, cùng toàn thể Đoàn viên Chi đoàn Viện kiểm sát – Tòa án thị xã Duyên Hải.


Đại diện BCH nhiệm kỳ 2017-2019 thông qua báo cáo

Đại hội đã thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017-2019, phương hướng nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2022. Báo cáo tổng kết đã đánh giá khái quát, toàn diện những kết quả đạt được, chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2019. Tại Đại hội đoàn viên Chi đoàn đã tích cực tham luận đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo và đề ra những giải pháp, cách thức hoạt động để các hoạt động Chi đoàn đạt hiệu quả nhất trong nhiệm kỳ tới.


Đồng chí Phan Thị Trúc Ly – Phó Bí thư Đoàn thị xã Duyên Hải phát biểu

Tại Đại hội, đồng chí Phan Thị Trúc Lý – Phó Bí thư đoàn thị xã Duyên Hải biểu dương những kết quả đã đạt được của Chi đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua như: các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội được tổ chức thường xuyên, hiệu quả; các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao được quan tâm, đổi mới; các đoàn viên trong Chi đoàn luôn nêu cao tinh thần xung kích tình nguyện, lòng nhiệt tình, hăng hái để xây dựng Chi đoàn ngày càng vững mạnh. Đồng thời, nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm của Chi đoàn trong nhiệm kỳ tới cần chú trọng tăng cường tuyên truyền giáo dục thanh niên chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; cải tiến cách thức làm việc, thi đua lập thành tích; tham gia tích cực các hoạt động của Đoàn cấp trên góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp người đoàn viên trong thời kỳ đổi mới.


Đ/c Nguyễn Tuấn Sĩ  – Phó Bí thư chi bộ Viện kiểm sát phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Tuấn Sĩ – Phó Bí thư Chi bộ Viện kiểm sát thị xã Duyên Hải đại diện Chi bộ Viện kiểm sát – Tòa án ghi nhận những thành tích đã đạt được của Chi đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua, trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn cũng như nhiệm vụ chuyên môn Ngành Kiểm sát và Ngành Tòa án nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh, Chi đoàn trong thời gian tới phải tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, chính quyền; mỗi đoàn viên Chi đoàn phải ý thức được vai trò, vị trí và trách nhiệm của bản thânnêu cao tinh thần sáng tạo, tiền phong, gương mẫu, phong cách làm việc khoa học và hiệu quả; mạnh dạn tham gia xây dựng Đảng và chính quyền. Đối với Đoàn viên là cán bộ, công chức Ngành Kiểm sát nhân dân phấn đấu trở thành người cán bộ Kiểm sát “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ đó hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà cấp ủy, chính quyền và Đoàn cấp trên giao cho.
Với tinh thần tập trung dân chủ, trách nhiệm cao; Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Chi đoàn khóa mới nhiệm kỳ 2019-2022. Các đồng chí trong Ban chấp hành Chi đoàn khóa mới đều xin hứa trước Đại hội sẽ phát huy dân chủ, trí tuệ, đoàn kết cùng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà Chi bộ, Lãnh đạo Viện kiểm sát – Tòa án và Đoàn cấp trên giao./.

Tác giả bài viết: Trương Thanh Hà

Nguồn tin: VKS TX. Duyên Hải