Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019, ngày 10/7/2019 viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành.
Đoàn kiểm sát do đồng chí Diệp Quang Đô – Viện trưởng làm trưởng đoàn; đ/c Trần Văn Liệt – Kiểm sát viên làm thành viên.
Tiếp đoàn kiểm sát có đồng chí Dương Minh Phúc – Đội trưởng đội cảnh sát điều tra tổng hợp, cùng một số cán bộ Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành.

Quang cảnh cuộc kiểm sát

Thời điểm kiểm sát từ 01/12/2018 đến 30/6/2019.
Sau khi nghe đồng chí Dương Minh Phúc – đại diện Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành báo cáo, đoàn đã đi vào trực tiếp kiểm sát hồ sơ, sổ sách: Cơ quan điều tra đã thụ lý 51 tố giác, tin báo về tội phạm, đã giải quyết được 44 tố giác, tin báo về tội phạm (khởi tố 34 tin, không khởi tố 10 tin). Sau khi kiểm tra hồ sơ, sổ sách kết quả cho thấy: Cơ quan điều tra có lập sổ theo dõi tin báo, tố giác về tội phạm đúng quy định; khi thụ lý tin báo đều có lập kế hoạch xác minh đầy đủ và luôn tích cực phối hợp cùng Viện kiểm sát để đưa ra hướng giải quyết đối với các tin báo phức tạp. Tuy nhiên, trong quá trình tiếp nhận và giải quyết nguồn tin về tội phạm vẫn còn 02 tin báo vi phạm thời hạn kiểm tra xác minh giải quyết tin báo.


Đồng chí Diệp Quang Đô công bố Quyết định và kề hoạch trực tiếp kiểm sát

Đ/c Trần Văn Liệt trực tiếp kiểm tra hồ sơ

Kết thúc cuộc kiểm sát, đ/c Diệp Quang Đô đã phát biểu ghi nhận sự nỗ lực trong công tác tiếp nhận và giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm của Công an huyện Châu Thành và yêu cầu các đồng chí cần phải khắc phục ngay các hạn chế nêu trên để làm tốt hơn nữa trong thời gian tới.
Đồng chí Dương Minh Phúc – đại diện Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành đã chân thành tiếp thu ý kiến của đoàn kiểm sát và hứa sẽ khắc phục ngay những hạn chế để làm tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Hoàng Thanh Tâm

Nguồn tin: VKSND huyện Châu Thành