Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019, trong ngày 18/7/2019 Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Ngang đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, phân loại, thụ lý giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố năm 2019 tại Cơ quan điều tra Công an huyện Cầu Ngang.
Đoàn kiểm sát do đồng chí Võ Thanh Tường, chức vụ Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn, cùng với các đồng chí Kiểm sát viên, Kiểm tra viên của đơn vị tham gia kiểm sát. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm sát có đồng chí Lê Minh Phụng, chức vụ Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, đồng chí Trần Văn Thắng, chức vụ Phó Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Cầu Ngang

Hình ảnh: Đồng chí Võ Thanh Tường công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm sát

Tại buổi làm việc, Cơ quan điều tra đã báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm trong kỳ từ ngày 01/12/2018 đến 15/7/2019. Kết quả, Cơ quan điều tra đã thụ lý 47 nguồn tin trong này có 01 kiến nghị khởi tố; đã giải quyết 35 tố giác, đạt 61,40% trong này khởi tố 19 vụ, tạm đình chỉ 02 vụ; đang xác minh 12 vụ. Việc thụ lý, giải quyết các nguồn tin về tội phạm đều tuân thủ đúng theo quy định của Bộ luật TTHS, không có trường hợp quá hạn luật định.

Hình ảnh: Đồng chí Trần Văn Thắng thông qua báo cáo

Đoàn đã trực tiếp kiểm sát công tác lập hồ sơ, sổ sách, kết quả Cơ quan điều tra thực hiện tốt, không để xảy ra vi phạm. Ngoài ra, Đoàn cũng kiểm tra công tác giải quyết 02 đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động này, kết quả việc không khởi tố 02 vụ của Cơ quan điều tra là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.
Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Võ Thanh Tường yêu cầu Cơ quan điều tra cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các tố giác tin báo tội phạm đảm bảo trong hạn luật định.
Thay mặt Cơ quan điều tra, đồng chí Trần Văn Thắng tiếp thu ý kiến đóng góp của Đoàn, sẽ phấn đấu nâng cao tỷ lệ giải quyết nguồn tin tội phạm, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả bài viết: Từ Đức Thắng

Nguồn tin: Viện KSND huyện Cầu Ngang