Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019 ngày 17/7/2019 Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duyên Hải đã thành lập Đoàn kiểm sát tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân thủ pháp luật trong việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Duyên Hải.
Đoàn kiểm sát gồm có đồng chí: Dương Tấn Kiệp – Viện trưởng – trưởng đoàn; Thành viên gồm: đồng chí Tăng Thị Thơm, đồng chí Lê Anh Khoa – Kiểm sát viên.
Về phía cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Duyên Hải tiếp đoàn kiểm sát gồm có: đồng chí Trương Thế Hiển – Phó thủ trưởng; đồng chí Hồ Minh Tân – Đội trưởng đội cảnh sát điều tra tổng hợp; đồng chí Nguyễn Phát Đạt, đồng chí Mai Thành Đô – Điều tra viên và một số cán bộ điều tracơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Duyên Hải.
Tại buổi làm việc đồng chí Dương Tấn Kiệp – Viện trưởng thông qua Quyết định số: 01/QĐ-VKS-HS, Kế hoạch số:01/KH-VKS-HS ngày 09/7/2019 về việc trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm. Mốc thời gian kiểm sát từ ngày 01/6/2018 đến ngày 31/05/2019.
Sau khi nghe đồng chí Dương Tấn Kiệp thông qua Quyết định, kế hoạch kiểm sát đồng chí Trương Thế Hiển – Phó thủ trưởng, đại diện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Duyên Hải đã báo cáo công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm cùng số liệu, hồ sơ, sổ sách phục vụ cho công tác kiểm sát.

Quang cảnh cuộc kiểm sát trực tiếp

Trên cơ sở báo cáo, đoàn đã tiến hành kiểm sát việc quản lý sổ sách, hồ sơ của từng Điều tra viên về việc tổ chức tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; thời hạn giải quyết, việc thông báo kết quả tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố…
Quá trình kiểm tra sổ sách, hồ sơ ghi nhận tổng số nguồn tin đã tiếp nhận trong thời gian kiểm sát là 52 tin.Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Duyên Hải đã giải quyết 50 tin, đang giải quyết 02 tin. Tạm đình chỉ giải quyết 06 tin. Qua việc trực tiếp kiểm sát Viện kiểm sát nhận thấy Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Duyên Hải chấp hành đúng quy định pháp luật trong việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, có lập sổ theo dõi tin báo, tố giác về tội phạm, ghi chép đầy đủ. Thực hiện đúng trình tự, khi tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm cũng như đảm bảo thời hạn giải quyết tố giác, tin báo, khi thụ lý tin báo đều có lập kế hoạch xác minh đầy đủ, quá trình xác minh tin báo tố giác tội phạm có sự phối hợp với Viện kiểm sát đảm bảo việc xác minh, giải quyết kịp thời đúng pháp luật.
Bên cạnh những mặt tích cực, đoàn kiểm sát phát hiện trong quá trình tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Duyên Hải còn một số vi phạm như: vi phạm thời hạn ra thông báo kết quả giải quyết vụ việc cho cá nhân, tổ chức đã tố giác, báo tin về tội phạm, không lập biên bản giao nhận thông báo 01 trường hợp; Công an xã chuyển tố giác, tin báo cho Cơ quan điều tra quá thời hạn quy định 01 trường hợp.

Đ/c Lê Anh Khoa – Kiểm sát viên kiểm sát hồ sơ

Sau 01 ngày làm việc nghiêm túc đoàn đã hoàn thành công tác kiểm sát trực tiếp theo đúng kế hoạch. Kết thúc cuộc kiểm sát Đoàn kiểm sát ghi nhận những thành tích đạt được của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Duyên Hải và chỉ ra những vi phạm còn tồn tại, kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Duyên Hải có biện pháp khắc phục.
Thay mặt đơn vị, đồng chí Trương Thế Hiển đã chân thành tiếp thu những ý kiến đóng góp của đoàn kiểm sát và hứa sẽ chỉ đạo khắc phục những vi phạm trong thời gian tới.
Trên đây là bản tin trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm của Viện kiểm sát nhân thị xã Duyên Hải./.

Tác giả bài viết: Tăng Nguyễn Việt Thanh

Nguồn tin: VKSND thị xã Duyên Hải