Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 23/7/2019 Tòa án nhân dân huyện Cầu Ngang đã ban hành Thư mời số 26/TM-TA ngày 15/7/2019 về việc tham gia kiểm sát việc xem xét, thẩm định tại chổ tài sản tranh chấp trong vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn Nguyễn Thị Búp sinh năm 1963 ngụ ấp Giồng Dài, xã Hiệp Mỹ Tây và bị đơn Lê Thị Nhà sinh năm 1969 ngụ ấp Giồng Ngánh, xã Hiệp Mỹ Tây.
Lãnh đạo Viện đã phân công Kiểm sát viên Nguyễn Tấn An tham gia kiểm sát hoạt động thẩm định của Tòa án, đồng thời kiểm sát việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của đương sự theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh: Thửa đất 1404 và căn nhà trên đất

Tài sản cần xem xét, thẩm định là diện tích đất 97 m2 thuộc thửa số 1404, tờ bản đồ số 8, loại đất ở, tọa lạc tại ấp Giồng Dài, xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang và một số tài sản gắn liền với đất do hộ bà Lê Thị Nhà đứng tên quyền sử dụng đất. Tại buổi thẩm định, Hội đồng thẩm định đã tiến hành khảo sát, đo đạc, ghi chép thông tin theo sự trình bày của các đương sự để làm cơ sở giải quyết vụ án.
Kiểm sát viên đã kiểm sát chặt chẽ thành phần tham gia thẩm định theo đúng quy định của Bộ luật TTDS năm 2015, các quyền của đương sự đều được bảo đảm thực hiện, các hoạt động thẩm định đảm bảo chính xác, khách quan.

Hình ảnh: Cán bộ đo đạc, mô tả diện tích căn nhà

Kết thúc buổi thẩm định, Kiểm sát viên đã kiểm sát biên bản xem xét, thẩm định tại chổ, đồng thời yêu cầu Thẩm phán cần giải thích rõ cho nguyên đơn biết nghĩa vụ có mặt đúng thời gian quy định theo giấy mời của Tòa án nhằm đảm bảo cho các hoạt động thẩm định được tiến hành kịp thời

Tác giả bài viết: Từ Đức Thắng

Nguồn tin: Viện KSND huyện Cầu Ngang