Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Vào ngày 18/7/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cầu Kè theo như Quyết định và kế hoạch trực tiếp kiểm sát của Viện kiểm sát đã đề tra.
Thành phần Đoàn kiểm sát gồm có: Đồng chí Kim Hua – Phó Viện trưởng (Trưởng đoàn), đồng chí Thái Thị Thể – Kiểm sát viên và đồng chí Võ Quốc Toàn – Kiểm tra viên. Tiếp Đoàn kiểm sát có các đồng chí: Lê Văn Nhỏ – Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Sơn Sô Tha – Đội trưởng đội điều tra, Ngô Hoàng Giang – Phó Đội trưởng đội điều tra và Lê Nhất Nin – Điều tra viên.

Đồng chí Kim Hua thông qua Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát

Đi vào làm việc, đồng chí Kim Hua thông qua Quyết định và Kế hoạch Kiểm sát trực tiếp. Đồng thời, yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra cung cấp số liệu về tình hình tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Mốc thời gian của số liệu từ ngày 01/12/2018 đến ngày 30/6/2019.
Qua kiểm tra số liệu, Đoàn Kiểm sát nhận thấy tất cả tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố của Cơ quan Cảnh sát điều tra đều giải quyết theo đúng thời hạn quy định, Cơ quan cảnh sát điều tra có thực hiện mở sổ theo dõi, quản lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố chặt chẽ, ghi chép trong sổ theo dõi đầy đủ nội dung đúng cột mục quy định. Không để xảy ra trường hợp nào có thụ lý nhưng không ghi vào sổ. Tất cả hồ sơ phục vụ cho cuộc kiểm sát được cung cấp đầy đủ, trình tự, thủ tục lập hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật như: các hồ sơ có đầy đủ Kế hoạch xác minh; về công tác phân loại, công tác giải quyết, việc tạm đình chỉ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố hoàn toàn đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và các văn bản liên quan. Qua kiểm sát, Đoàn kiểm sát chưa phát hiện vi phạm cũng như tồn tại, hạn chế và đã ban hành Kết luận trực tiếp kiểm sát.

Đoàn kiểm sát kiểm tra hồ sơ, sổ sách

Kết thúc cuộc kiểm sát, đồng chí Kim Hua – Phó Viện trưởng thay mặt Đoàn kiểm sát đánh giá rất cao tinh thần làm việc tích cực của các đồng chí Cơ quan Cảnh sát điều tra. Đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo của Thủ trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đến từng Điều tra viên, Cán bộ điều tra khi thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, các đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu. Đảm bảo việc xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội.
Đồng chí Lê Văn Nhỏ – Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp thu những đánh giá của Đoàn kiểm sát và hứa sẽ tham mưu cho Lãnh đạo thực hiện tốt hơn nữa công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hồng Nhung

Nguồn tin: Viện KSND huyện Cầu Kè