Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019, trong các ngày 15, 16 tháng 8 năm 2019, Viện KSND huyện Châu Thành đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án treo tại 04 đơn vị gồm: UBND xã Hòa Thuận, Hòa Lợi, Hòa Minh và Long Hòa.
Thành phần Đoàn kiểm sát gồm có: đồng chí Trịnh Văn Thanh –Kiểm sát viên sơ cấp – trưởng đoàn kiểm sát, đồng chí Bùi Bá Duy – Chuyên viên làm thành viên. Tiếp Đoàn có Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Trưởng công an xã.

Quang cảnh cuộc kiểm sát

Qua 02 ngày làm việc, đoàn kiểm tra nhận thấy các đơn vị UBND cấp xã đã quản lý đầy đủ hồ sơ và bị án tại địa phương đúng quy định theo điều 63 Luật THAHS, hầu hết các bị án điều chấp hành nghiêm pháp luật; hàng quý các bị án đều tự giác làm bản tự nhận xét về việc chấp hành pháp luật cho người trực tiếp giám sát. Sổ theo dõi người được hưởng án treo ghi đầy đủ và đúng theo quy định… UBND các xã đã làm tốt trong việc lập hồ sơ đối với người bị kết án cho hưởng án treo đầy đủ và không có trường hợp nào vi phạm pháp luật hay phạm tội mới trong thời gian thử thách.

Đ/c Trịnh Văn Thanh trực tiếp kiểm tra hồ sơ

Tại buổi kết luận cuộc kiểm sát, thay mặt đoàn đồng chí Trịnh Văn Thanh phát biểu:
Các Đ/c Trưởng Công an xã đã tham mưu tốt cho UBND xã trong công tác giám sát, giáo dục người được hưởng án treo tại địa phương và chuẩn bị tốt hồ sơ để báo cáo phục vụ đoàn kiểm tra. Trong thời gian tới, đề nghị các đồng chí Chủ tịch UBND xã cần quan tâm chỉ đạo tốt hơn nữa về công tác thi hành án treo; tạo điều kiện và giúp đỡ người phạm tội được giáo dục, lao động, học tập để sữa chữa những sai lầm, trở thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội.
Chủ tịch UBND các xã đã cám ơn sự quan tâm của đoàn kiểm sát trong việc kiểm tra, hướng dẫn, giúp UBND xã trong công tác thi hành án treo, tạo điều kiện cho UBND xã thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

Tác giả bài viết: Thanh Tâm

Nguồn tin: VKSND huyện Châu Thành