Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019, ngày 20/8/2019 Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự năm 2019 tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Cầu Kè.
Đoàn kiểm sát do đồng chí Kim Hua – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn, đồng chí Thái Thị Thể – Kiểm sát viên và đồng chí Võ Quốc Toàn – Kiểm tra viên làm thành viên. Tiếp Đoàn kiểm sát có đồng chí Võ Hoàng Tuấn – Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự và một số cán bộ Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Cầu Kè.

Đồng chí Kim Hua phát biểu tại buổi kiểm sát trực tiếp

Tại buổi làm việc, sau khi thông qua Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã được nghe đại diện Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Cầu Kè báo cáo về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự thời gian qua. Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách quản lý người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ và tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn huyện.

Đồng chí Thái Thị Thể kiểm tra sổ sách

Kết quả cho thấy: Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Cầu Kè có tổ chức kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ công tác thi hành án hình sự theo thẩm quyền đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong việc quản lý và giáo dục người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ và tha tù trước thời hạn có điều kiện. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong việc lập hồ sơ, quản lý, giáo dục người chấp hành án tại địa phương; cũng như lập hồ sơ đề nghị xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo. Tiếp nhận đầy đủ bản án và quyết định thi hành án do Tòa án chuyển đến; tiến hành triệu tập bị án và bàn giao hồ sơ thi hành án treo (23 hồ sơ), cải tạo không giam giữ (05 hồ sơ) và tha tù trước thời hạn có điều kiện (06 hồ sơ) về Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo đúng quy định. Kịp thời lập hồ sơ đủ điều kiện xét giảm thời gian thử thách của án treo (02 hồ sơ) đề nghị Tòa án xét giảm. Đồng thời, cấp giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử thách án treo (02 trường hợp) và chấp hành xong thời gian cải tạo không giam giữ (01 trường hợp). Lập hồ sơ đầy đủ, báo cáo danh sách cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Trà Vinh và điều chuyển phạm nhân đến Trại tạm giam Công an tỉnh để chấp hành án (đối với thi hành án phạt tù, 16 trường hợp) đúng theo quy định của Luật thi hành án hình sự.

Đoàn kiểm sát tại buổi làm việc

Bên cạnh những mặc làm được nêu trên, qua kiểm sát Đoàn kiểm sát đã phát hiện một số vi phạm, thiếu sót như: Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Cầu Kè tuy có tổ chức kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác thi hành án hình sự cho Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nhưng lại chưa kịp thời nhắc nhỡ, đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong việc thống kê, báo cáo cơ quan thi hành án hình sự về kết quả thi hành án treo, cải tạo không giam giữ và tha tù trước thời hạn có điều kiện theo định kỳ nên dẫn đến các hồ sơ thi hành án treo, cải tạo không giam giữ và tha tù trước thời hạn có điều kiện đều không có thống kê, báo cáo theo định kỳ của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn về kết quả thi hành án theo quy định tại Điều 63 Luật thi hành án hình sự.
Kết thúc cuộc kiểm sát, đồng chí Kim Hua thay mặt Đoàn kiểm sát ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Cầu Kè. Bên cạnh đó, đồng chí Kim Hua yêu cầu Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Cầu Kè khắc phục ngay những vi phạm, thiếu sót mà Đoàn kiểm sát đã chỉ ra, đồng thời cần phải tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo về nghiệp vụ đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nói chung và những cán bộ được phân công trực tiếp giám sát, giáo dục người chấp hành án nói riêng nhằm thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự trong thời gian tới, không để xảy ra vi phạm, thiếu sót như đã nêu trên.
Thay mặt Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Cầu Kè, đồng chí Võ Hoàng Tuấn đã chân thành tiếp thu ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm sát, hứa sẽ chỉ đạo khắc phục những hạn chế, thiếu sót mà Đoàn kiểm sát đã nêu và phát huy những mặc làm được trong công tác thi hành án hình sự trong thời gian tới./.

Tác giả bài viết: Võ Quốc Toàn

Nguồn tin: VKSND huyện Cầu Kè