Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019, trong ngày 28/8/2019 Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Ngang đã tiến hành kiểm sát trực tiếp công tác tạm giữ, tạm giam quý 3 năm 2019 tại Nhà Tạm giữ Công an huyện Cầu Ngang.
Đoàn kiểm sát do đồng chí Võ Thanh Tường, chức vụ Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn và các kiểm sát viên, kiểm tra viên của đơn vị tham gia kiểm sát.

Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm sát có đồng chí Trần Văn Tuấn – Trưởng Nhà Tạm giữ Công an huyện Cầu Ngang, cùng với các đồng chí Đội Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp
Hình ảnh: Đồng chí Võ Thanh Tường công bố Quyết định và kế hoạch kiểm sát
Tại buổi làm việc, Đoàn đã nghe Trưởng Nhà Tạm giữ báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam quý 3 năm 2019 và tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách, gặp, hỏi người bị tạm giữ, tạm giam về việc chấp hành các chế độ chính sách đối với người bị tạm giữ, tạm giam. Kết quả, trong kỳ Nhà Tạm giữ đã tiếp nhận và đưa vào tạm giữ 07 người; tạm giam 31 người, đã giải quyết 14 người. Việc đưa người vào tạm giữ, tạm giam đều đảm bảo đúng quy định của Luật Thi hành Tạm giữ, tạm giam và các pháp luật có liên quan. Việc thực hiện các chế độ chính sách, y tế, … cũng được chấp hành nghiêm chỉnh.
Hình ảnh: Đoàn kiểm sát gặp, hỏi người bị tạm giam
Đoàn cũng đã trực tiếp đến các buồng giam gặp, hỏi 17 người bị tạm giam về việc chấp hành nội quy của Nhà Tạm giữ, việc thực hiện các chế độ chính sách, quản lý của Nhà Tạm giữ. Qua gặp, hỏi không có trường hợp nào phản ánh, kiến nghị về việc chấp hành các chế độ chính sách của Nhà Tạm giữ. Đoàn cũng đến kiểm tra bếp ăn đảm bảo hợp vệ sinh và gặp hỏi một phạm nhân phục vụ đang chấp hành án tại Nhà Tạm giữ, qua tiếp xúc phạm nhân nhận thấy Nhà Tạm giữ đã thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, tạo điều kiện tốt cho phạm nhân cải tạo, sớm tái hòa nhập với cộng đồng.
Hình ảnh: Đồng chí Hà Văn Út phát biểu ý kiến
Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Võ Thanh Tường đánh giá cao những kết quả đạt được của Nhà Tạm giữ trong quý 3 năm 2019, đồng thời đề nghị các đồng chí cần phát huy hơn nữa để thực hiện tốt hơn công tác tạm giữ, tạm giam trong thời gian tới.
Thay mặt Nhà Tạm giữ, đồng chí Trần Văn Tuấn chân thành tiếp thu các ý kiến đã đóng góp của Đoàn và sẽ tiếp tục chỉ đạo Nhà Tạm giữ thực hiện tốt công tác tạm giữ, tạm giam trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Từ Đức Thắng

Nguồn tin: Viện KSND huyện Cầu Ngang