Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Việc xét rút ngắn thời gian thử thách án treo không chỉ thể hiện tính nhân đạo, khoan hồng của chính sách pháp luật Việt Nam mà còn là động lực, khuyến khích giúp các bị án phấn đấu cải tạo, hòa nhập tốt với cộng đồng, trở thành một người công dân tốt trong xã hội.
Trong các dịp có sự kiện trọng đại của đất nước như Tết nguyên đán, lễ 30/4 và Quốc khánh 02/9 hằng năm, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm sâu sắc, thăm hỏi đến toàn thể đồng bào, đồng chí, gia đình chính sách, khó khăn,… trong đó quan tâm đến cả người đang thụ lý, chấp hành án do vi phạm pháp luật như: Các phạm nhân, các bị án đang chấp hành án treo, án cải tại không giam giữ,… , tạo điều kiện để họ sớm trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội.
Nhằm thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và theo quy định của pháp luật, nhân kỷ niệm ngày lễ Quốc khánh 02/9, ngày 23/8/2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Trà Cú đã mở phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách cho 11 bị án phạt tù nhưng cho hưởng án treo, đây là những trường hợp Bản án tuyên xử phạt tù nhưng không quá 03 năm, có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ và không cần thiết chấp hành hình phạt tù.
Tại phiên họp, kiểm sát viên phát biểu ý kiến: Sau khi nghiên cứu hồ sơ và tham gia phiên họp nhận thấy hồ sơ xét rút ngắn thời gian thử thách án treo đảm bảo đúng quy trình, về thành phần và thời gian mở phiên họp đảm bảo đúng quy định tại Điều 66 luật thi hành án hình sự năm 2010 và Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018. Các bị án thực hiện nghĩa vụ nộp án phí đầy đủ, tích cực lao động học tập và chấp hành tốt nghĩa vụ tại địa phương, được Ủy ban nhân dân xã và Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Trà Cú có văn bản đề nghị rút ngắn thời gian thử thách nên đề nghị rút ngắn thời gian thử thách cho 11 bị án. Hội đồng phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách chấp nhận toàn bộ ý kiến phát biểu của Kiểm sát viên, quyết định xét rút ngắn thời gian thử thách cho 11 bị án.

Đ/c Kim Mau – KSV tham gia phiên họp

Tác giả bài viết: Kim Sum

Nguồn tin: VKSND huyện Trà Cú