Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
Thực hiện theo Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019, ngày 30/8/2019 Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Cú tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và công tác thi hành án hình sự tại Công an huyện Trà Cú.
Đ/c Trầm Văn Mừng công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát

Trong ngày 30/8/2019, Đoàn kiểm sát tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại Nhà tạm giữ quý III/2019 và Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Trà Cú. Đoàn kiểm sát do đồng chí: Trầm Văn Mừng – Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn, cùng Kiểm sát viên và đồng chí Lâm Văn Hồng – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trà Cú là thành viên. Tiếp đoàn kiểm sát có đồng chí: Trương Văn Sáu, Phó Trưởng Công an huyện – Trưởng Nhà tạm giữ, đ/c Nhan Hùng Linh – Phó thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự, cùng một số cán bộ công tác trong đơn vị.
Đoàn nghe đơn vị báo cáo (số liệu về giam, giữ từ ngày 29/5/2019 đến ngày 28/08/2019: Số người tạm giam hiện còn 23 người, phạm nhân 02 người, tổ chức giáo dục cho phạm nhân được 12 cuộc với 24 lượt phạm nhân dự; thi hành án từ ngày 01/12/2018 đến 29/8/2019: Số án treo 19 hồ sơ, cải tạo không giam giữ 02 hồ sơ; thi hành án hình phạt tù 35 trường hợp, đã giải quyết 32 trường hợp, hoãn 02 trường hợp, còn tồn 01 trường hợp,… ). Sau đó, Đoàn đã đi vào kiểm sát trực tiếp hồ sơ, sổ sách và trực tiếp kiểm tra các phòng tạm giữ, tạm giam; tiếp xúc và hỏi người đang bị tạm giữ, tạm giam, kết quả cho thấy: Nhà tạm giữ Công an huyện Trà Cú có chuẩn bị báo cáo đầy đủ theo nội dung yêu cầu trong Kế hoạch của Đoàn kiểm sát; Thực hiện đúng quy định trong công tác quản lý hồ sơ, thủ tục đưa người vào tạm giữ, tạm giam; Không xảy ra các trường hợp giam, giữ người quá hạn luật định. Quản lý, theo dõi người bị bắt tạm giữ, tạm giam ra vào hàng ngày đều được cập nhật ghi chép đầy đủ; Không để xảy ra các trường hợp trốn, phạm tội mới hoặc vi phạm nội quy phải xử lý kỷ luật; Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người bị tạm giữ, tạm giam và người chấp hành án phạt tù như chế độ ăn, chế độ mặc và cấp phát tư trang, chế độ ở, sinh hoạt, khám chữa bệnh và chăm sóc y tế, chế độ thăm gặp, nhận quà, chế độ học tập, lao động…

Đ/c Trương Văn Sáu tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm sát

Kết luận cuộc kiểm sát, đ/c Trầm Văn Mừng đã biểu dương kết quả đã đạt được của Nhà tạm giữ và Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện, đề nghị trong thời gian tới Nhà tạm giữ và Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Trà Cú cần phát huy hơn nữa những mặt làm được. Đồng chí Trương Văn Sáu chân thành tiếp thu và hứa sẽ tiếp tục phát huy những ưu điểm, cố gắng thực hiện tốt hơn nữa quy định về giam, giữ và thi hành án hình sự trong thời gian tới./.

Tác giả bài viết: Kim Sum

Nguồn tin: VKSND huyện Trà Cú