Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Trong đợt 02/9/2019, trên cơ sở hồ sơ, danh sách đề nghị của Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Trà Vinh và trại giam Bến Giá – C10 Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã tiến hành kiểm sát 225 hồ sơ đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt 02/9/2019. Trong đó: có 218 hồ sơ thuộc trại giam Bến Giá và 07 hồ sơ thuộc Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Trà Vinh.
Qua thực hiện chức năng kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã tiến hành thẩm định tất cả hồ sơ mà Cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh Trà Vinh và trại giam Bến Giá – C10 Bộ Công an đề nghị xét giảm điều đảm bảo đúng Thông tư liên tịch số 02/2013. Kết quả Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh thống nhất đề nghị Hội đồng xét giảm thơi hạn chấp hành hình phạt tù của Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh đã quyết định công nhận các trường hợp cụ thể như sau: Giảm hết thời chấp hành hình phạt còn lại 31 phạm nhân;  Giảm 16 tháng cho 01 phạm nhân; Giảm 15 tháng cho 01 phạm nhân; Giảm 14 tháng cho 03 phạm nhân; Giảm 13 tháng cho 02 phạm nhân; Giảm 12 tháng cho 01 phạm nhân; Giảm 11 tháng cho 07  phạm nhân; Giảm 10 tháng cho 11 phạm nhân; Giảm 09  tháng cho 09 phạm nhân; Giảm 08 tháng cho 15 phạm nhân; Giảm 07 tháng cho 16 phạm nhân; Giảm 06 tháng cho 19 phạm nhân; Giảm 05 tháng cho 15 phạm nhân; Giảm 04 tháng cho 29 phạm nhân; Giảm 03 tháng cho 34 phạm nhân; Giảm 02 tháng cho 19 phạm nhân; giảm 01 tháng cho 05 phạm nhân.

Hình ảnh: Trao quyết định cho phạm nhân 

Sáng ngày 11/09/2019, Trại giam Bến Giá – C10 Bộ công an tỉnh Trà Vinh đã tổ chức Lễ Công bố Quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho phạm nhân đợt 02/9/2019. Tham dự buổi lễ có đại diện các cơ quan Công an, Ban giám thị trại giam, Tòa án và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh.
Các trường hợp giảm thời hạn chấp hành án phạt tù trong đợt này đều là những phạm nhân chấp hành tốt quy định, nội quy Trại tạm giam, trại giam, Nhà tạm giữ, tích cực học tập, lao động, đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Ngô Đê – Phó chánh án tỉnh phát biểu và động viên các phạm nhân
Thay mặt cho các cơ quan đồng chí Ngô Đê – Phó chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh phát biểu đối với các phạm nhân chưa được giảm án, cần tích cực học tập, lao động, cải tạo chấp hành tốt các quy định của pháp luật, nội quy của trại giam để sớm được hưởng chính sách nhân đạo khoan hồng của Đảng và Nhà nước.
Giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và tha tù trước thời hạn là chế định thể hiện chính sách nhân văn, nhân đạo của Đảng và Nhà nước, mở ra cơ hội để người phạm tội sớm tái hòa nhập cộng đồng, đồng thời giảm bớt áp lực, nguồn lực cho công tác quản lý người phạm tội.

Tác giả bài viết: Thạch Ba

Nguồn tin: Phòng 8