Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 12/9/2019 Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần đã thông qua Kết luận trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiểu Cần.
VKSND huyện Tiểu Cần đã thành lập Đoàn kiểm sát do đồng chí Võ Văn Tư – Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn, đồng chí Nguyễn Xuân Linh, Sơn Nhựt Nhân – Kiểm sát viên, đồng chí Cao Trung Tín – Kiểm tra viên là thành viên để tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiểu Cần từ ngày 01/12/2018 đến ngày 31/8/2019.
Tiếp Đoàn kiểm sát có đồng chí Võ Văn Quốc – Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện Tiểu Cần, đồng chí Chao Minh Sang – Phó Đội trưởng cùng các đồng chí cán bộ, Điều tra viên.
Sau khi công bố Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát, Đoàn nghe đồng chí Chao Minh Sang báo cáo kết quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trong thời gian qua và đi vào kiểm tra hồ sơ, sổ sách.

Đồng chí Chao Minh Sang thông qua báo cáo
Qua kiểm sát đối với 51 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, Cơ quan điều tra đã giải quyết 39 tin (khởi tố 32 tin và không khởi tố 07 tin). Còn lại 12 tin báo đang giải quyết trong hạn luật định, kết quả cho thấy Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiểu Cần thực hiện tốt việc tiếp nhận, phân loại và giải quyết nguồn tin về tội phạm đúng theo quy định của Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 về việc phối hợp thực hiện các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; có phân công cán bộ phụ trách công tác tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, ghi chép, quản lý sổ sách hàng ngày, đồng thời phân công Phó thủ trưởng, Điều tra viên lập kế hoạch xác minh, thu thập chứng cứ để giải quyết tố giác, tin báo theo đúng quy định…
Đoàn kiểm sát kiểm tra hồ sơ
Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, Đoàn cũng đã chỉ ra một số vi phạm trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của Cơ quan điều tra như: chậm ra quyết định phân công Phó Thủ trưởng, Điều tra viên để giải quyết đối với 05 tin báo (từ 13 đến 23 ngày); chậm thụ lý giải quyết 02 tin báo (tiếp nhận từ ngày 11/8/2019 và 19/8/2019 đến nay chưa thụ lý); chậm xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ đối với 04 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.
Đồng chí Võ Văn Tư thông qua Kết luận kiểm sát trực tiếp
Kết thúc cuộc kiểm sát, Đoàn đã thông qua Kết luận số 01/KL-VKS-HS ngày 11/9/2019, đồng thời kiến nghị Cơ quan điều tra khắc phục những vi phạm nêu trên, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiểu Cần chân thành tiếp thu những ý kiến kết luận và sẽ chỉ đạo khắc phục có hiệu quả nhằm thực hiện tốt hơn công tác giải quyết nguồn tin về tội phạm trong thời gian tới, góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Tác giả bài viết: Đoàn Văn Thắng

Nguồn tin: VKSND huyện Tiểu Cần