Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Quyết định số 275/QĐ-VKS-P1 và Kế hoạch số 402/KH-VKS-P1 ngày 25/9/2019 của Viện KSND tỉnh Trà Vinh về trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh. Ngày 18/10/2019, Đoàn kiểm sát trực tiếp do đồng chí Phạm Thanh Lân, Trưởng phòng THQCT-KSĐT-KSXXST án hình sự (Phòng 1), Viện KSND tỉnh Trà Vinh làm trưởng đoàn; đồng chí Nguyễn Văn Tươi – thành viên; đồng chí Phạm Văn Triết – thư ký. Đại diện Cơ quan điều tra có đồng chí Nguyễn Minh Nam, Phó Chánh văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra cùng các đồng chí là điều tra viên, cán bộ điều tra cùng tham dự trong buổi kiểm sát. Thời điểm lấy số liệu tính từ 01/12/2018 đến ngày 15/10/2019.
Sau khi nghe đồng chí Phạm Thanh Lân thông qua Quyết định và Kế hoạch, cũng như cách thức làm việc của Đoàn, đồng chí Nguyễn Minh Nam – Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra,báo cáo kết quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh. Báo cáo nêu lên kết quả tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố cũng như những ưu khuyết điểm, hạn chế khó khăn mà đơn vị đang gặp phải và kiến nghị đề xuất.
Đồng chí Lân thông qua Quyết định và Kế hoạch kiểm sát
Tại buổi làm việc với đơn vị, việc kiểm sát được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, các đơn vị được kiểm sát cũng tích cực phối hợp, thực hiện báo cáo cho Đoàn đúng thời hạn, nội dung báo cáo bảo đảm theo yêu cầu; cung cấp hồ sơ, sổ sách đầy đủ cho Đoàn kiểm sát.
Qua 01 ngày làm việc, nhìn chung Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã thực hiện tốt quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và Thông tư liên tịch số 01/2017 ngày 29/12/2017 của Bộ Công an – Bộ Quốc phòng – Bộ Tài chính – Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác tiếp nhận, phân loại, thụ lý, giải quyết đối với tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố thuộc thẩm quyền giải quyết; mọi nguồn tin về tội phạm đều được tiếp nhận vào sổ thụ lý đầy đủ, kiểm tra, xác minh và xử lý kịp thời, đặc biệt không có trường hợp tin quá hạn giải quyết. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại như: chưa thực hiện tốt việc thông báo tiếp nhận và thông báo kết quả giải quyết tin báo, tố giác cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã tố giác, báo tin…
Qua kiểm sát trực tiếp, Đoàn kiểm sát đã nêu ra những thiếu sót, vi phạm và kiến nghị Cơ quan điều tra Công an tỉnh Trà Vinh khắc phục những thiếu sót, vi phạm đã nêu, đồng thời tổ chức thực hiện tốt việc thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm theo đúng quy định của pháp luật./.

Tác giả bài viết: Phạm Văn Triết

Nguồn tin: Phòng 1