Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện chương trình công tác năm 2019 ngày 10/10/2019, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh công bố Quyết định, Kế hoạch kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật về thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh.
Đoàn kiểm sát do: Đ/c Nguyễn Thanh Bình – Trưởng đoàn; Đ/c Nguyễn Văn Đoàn – Thành viên; Đ/c Nguyễn Thị Hồng Duyên – Thành viên. Về phía Cục thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh có đồng chí Lê Trai Cục trưởng và toàn thể chấp hành viên, cán bộ công tác tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh.
Toàn cảnh buổi làm việc
Bắt đầu buổi làm việc đồng chí Nguyễn Thanh Bình thông qua chương trình kiểm sát, đồng chí Nguyễn Văn Đoàn thông qua Quyết định số 65/QĐ-VKS-P11 ngày 24/9/2019 và Kế hoạch số 66/KH-VKS ngày 24/9/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Cục Thi hành dân sự tỉnh Trà Vinh. Thời gian 15 ngày (Từ ngày 10/10/2019 đến ngày 25/10/2019). Tiếp theo đồng chí Nguyễn Văn Tam thay mặt đơn vị được kiểm sát thông qua báo cáo theo nội dung Kế hoạch.
Đ/c Nguyễn Văn Tam thông qua báo cáo
Đồng thời đồng chí Lê Trai có ý kiến chỉ đạo các bộ phận chuyên môn kịp thời phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn kiểm sát thực hiện nhiệm vụ trong quá trình kiểm sát trực tiếp theo Kế hoạch tại đơn vị. Sau đó, Đoàn trực tiếp kiểm sát tiến hành kiểm tra
Đồng chí Lê Trai phát biểu ý kiến
Nội dung kiểm sát là hoạt động thi hành án dân sự đối với tất cả số việc có điều kiện thi hành và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

Kết thúc kiểm sát, Đoàn sẽ thông qua dự thảo Kết luận sau đó tiến hành phúc tra đối với kết luận có nội dung kiến nghị trong để đánh giá kết quả thực hiện khắc phục các vi phạm của Cục Thi hành án dân sự, đồng thời đánh giá những ưu khuyết điểm trong khâu công tác này để Cục thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh có những biện pháp khắc phục, nhằm đảm bảo các bản án, quyết định được thi hành thời đúng theo quy định của pháp luật đưa công tác thi hành án dân sự ngày càng có chất lượng, hiệu quả hơn.

Tác giả bài viết: Hồng Duyên

Nguồn tin: Phòng 11