Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 04/3/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè tham gia kiểm sát việc xem xét, thẩm định tại chổ theo Thư mời số 32/ TM-TA ngày 17/02/2020 của Tòa án nhân dân huyện Cầu Kè trong vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa bà Lê Thị Bé (1947) với ông Lê Văn Thiện (1962) cùng ngụ ấp Ngãi Nhì, xã Tam Ngãi.
Được sự phân công của Lãnh đạo viện, đồng chí Thạch Tha – Kiểm sát viên tham gia kiểm sát hoạt động thẩm định của Tòa án, đồng thời kiểm sát việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của đương sự theo quy định của pháp luật.

Kiểm sát viên Thạch Tha kiểm sát xem xét thẩm định tại chỗ

Tài sản  thẩm định, định giá là phần đất chiều ngang 0,6m, chiều dài 42,6m, tổng diện tích đất tranh chấp là 25,56m2 thuộc thửa đất số 203, tờ bản đồ số 76, diện tích 1.626 m2 tọa lạc tại ấp Ngãi Nhì, xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.
Kết thúc buổi thẩm định, Kiểm sát viên đã kiểm sát biên bản xem xét, thẩm định tại chổ. Qua xem xét thẩm định tại chỗ, Kiểm sát viên đã nắm bắt được cơ bản nội dung vụ án đang tranh chấp, kết quả thẩm định được coi là nguồn chứng cứ để bác bỏ hay chấp nhận yêu  cầu khởi kiện của nguyên đơn. Kiểm tra thành phần tiến hành, tham gia của đương sự, nội dung biên bản thẩm định phù hợp với sơ đồ hiện trường và phản ánh đúng hiện trạng đất tranh chấp, phù hợp với các tài liệu thu thập khác trong hồ sơ. Qua tham gia thẩm định, Kiểm sát viên xác định được đất tranh chấp được hình thành trong điều kiện hoàn cảnh nào, do Nhà nước giao đất, cho thuê đất hay được công nhận quyền sử dụng đất để làm cơ sở xác lập quyền sở hữu hợp pháp cho đương sự. Đồng thời làm rõ trên đất có tài sản gì, của ai, do ai tạo dựng, để làm cơ sở cho việc xác lập, hay chấm dứt một quan hệ sở hữu.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác thẩm định tại chỗ, các ngày 10, 11, 19, 20, 26 tháng 3 năm 2020, Viện kiểm sát tiếp tục tham gia theo Thư mời cùng với Tòa án nhân dân huyện tiến hành thẩm định tại chỗ phần đất tranh chấp trên địa bàn huyện.

Tác giả bài viết: Mộng Cầm

Nguồn tin: Viện KSND huyện Cầu Kè