Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Vào lúc 13 giờ 30 ngày 26/3/2020 Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duyên Hải tiến hành kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng, tài sản tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải theo các bản án đã có hiệu lực pháp luật.
Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản gồm: Chấp hành viên Chi cục Thi hành án là Chủ tịch Hội đồng; Đại diện Phòng Tài chính thị xã Duyên Hải, Đại diện Công an thị xã Duyên Hải là thành viên. Có sự tham gia của Kiểm sát viên Viện KSND thị xã Duyên Hải kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình tiêu hủy vật chứng.
Hội đồng kiểm tra vật chứng trước khi tiêu hủy
Trước khi tiến hành tiêu hủy, Hội đồng đã kiểm tra, đối chiếu xác định đúng, đủ tang vật, vật chứng được thể hiện trong bản án của Tòa án, quyết định thi hành án của Chi cục thi hành án dân sự. Sau đó hội đồng tiêu hủy thống nhất biện pháp tiêu hủy là đốt cháy hoàn toàn những vật dễ cháy, những vật không đốt cháy được thì đập vỡ, bẻ cong làm biến dạng không còn sử dụng được.
Vật chứng đang được tiêu hủy
Qua kiểm sát, nhận thấy quá trình tiêu hủy vật chứng, tài sản của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật thi hành án dân sự năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014; đảm bảo an toàn, không gây ô nhiễm môi trường.

Tác giả bài viết: Trương Thanh Hà

Nguồn tin: Viện KSND TX. Duyên Hải